Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Ackord Skuldnedskrivning

Rekonstruktion - ett alternativ till konkurs

Vad innebär rekonstruktion av företag?

Rekonstruktion är ett smidigt sätt att hantera företagets ekonomiska problem i en samlad process. Till skillnad från en konkurs, där hela företaget avvecklas, leder en företagsrekonstruktion till att verksamheten helt eller delvis drivs vidare i samma företag.

 

Rekonstruktion-guide

Ladda gärna ner vår rekonstruktionsguide eller
någon av våra andra guider.

Ett företag som har ekonomiska problem kan ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Tillsammans med en rekonstruktör kommer företaget överens om vilka delar av verksamheten som fungerar, vad som behöver förändras och hur förändringar ska göras.

Under rekonstruktionen kan företaget komma fram till en ekonomisk uppgörelse med dem som företaget har skulder till om att endast en del av skulderna ska betalas. Detta kallas för ackord. Företaget kan också förhandla om eller eventuellt säga upp ofördelaktiga avtal. Företaget kan även försöka hitta nya intäktskällor för att snabbare komma tillbaka på fötter igen.

I vissa fall kan företaget behöva säga upp personal när omstruktureringar görs i samband med rekonstruktion. Det kan exempelvis handla om arbetsbrist på ett antal positioner i bolaget.  Läs mer om hur anställda påverkas av rekonstruktion.

Under förändringsarbetet i en rekonstruktion kan det vara en god idé att se över och förbättra företagets administrativa rutiner. Läs mer om hur du kan effektivisera förändringsarbetet under en rekonstruktion.

För att kort sammanfatta vad en rekonstruktion innebär för ett företag kan man säga att företaget får...

  • Skydd mot konkurs och utmätning.

En företagsrekonstruktion innebär oftast nedskrivning av gamla skulder och genomförande av verksamhetsförändringar.

  • Anstånd med betalning av sina skulder.

När bolaget ansökt om rekonstruktion i tingsrätten får bolaget betalningsförbud för alla sina skulder. Det innebär också att bolaget inte kan prioritera vissa betalningar före andra. De anställdas löner betalas under en viss tid ut av staten genom statlig lönegaranti.

  • Skuldnedskrivningar.

Vid en uppgörelse av ackord kommer bolaget i rekonstruktion överens med dess leverantörer om nedskrivning av skulder till en viss procent. På så vis blir bolaget befriat från en del av sina skulder. Läs mer om ackord och nedskrivning.

  • Likviditetslättnad i form av statlig lönegaranti.

Lönegaranti innebär att staten betalar bolagets anställda under en rekonstruktion.

  • Kvalificerad rådgivning från en rekonstruktör.

En rekonstruktör granskar företagets ekonomiska ställning och utreder om det finns möjlighet för bolaget att genomgå en lyckad rekonstruktion. Bolaget och rekonstruktören ska samarbeta under hela rekonstruktionen.

  • En möjlighet att göra stora nödvändiga förändringar i verksamheten för att nå lönsamhet.

Genom att ansöka om rekonstruktion ger du företaget en andra chans och möjlighet till att genomföra verksamhetsförändringar för att återfå lönsamheten.

DSC_02731copy

Vi på 180 grader har en lång erfarenhet av att hjälpa små- och medelstora företag att vända obestånd till tillväxt.

Läs mer om hur vi arbetar med företagsrådgivning och tillväxt här.

Har du några funderingar, tveka inte att kontakta oss!

Rekonstruktion

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.