Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Budget Affärsutveckling Företagande

Att göra en resultatbudget

I ett tidigare blogginlägg berättade vi hur du upprättar en likviditetsbudget samt varför den är viktig att ha. I detta inlägg kommer vi istället att fokusera på resultatbudgeten vilken är en prognos eller finansiell plan för företagets intäkter och kostnader samt dess marginaler för en specifik tidsperiod.

Ett av de grundläggande målen för företag är att gå med vinst och uppnå långsiktig lönsamhet. Företaget ska sträva efter att samtliga kostnader ska täckas, att företaget ska bygga en kassa och att företagets ägare ska få avkastning på det kapital de har satsat i verksamheten. Det finns flera anledningar till varför företag bör upprätta både en resultatbudget och en likviditetsbudget. Främst handlar det om att resultatbudgeten är ett bra redskap för att kunna behålla kontroll över företagets ekonomi och för att producera beslutsunderlag som kan hjälpa ledningen att driva verksamheten mer effektivt.

Resultatbudgeten är ett bra verktyg för att avgöra hur mycket resurser som kan och bör allokeras till olika delar av verksamheten. Det är inte ovanligt att företag har flera olika budgetar; exempelvis en för produktion, en för försäljning och så vidare som i sin tur aggregeras i en ”master budget”. Budgetens tidshorisont är beroende av vad det är som ska mätas. Budgeten kan till exempel reflektera verksamheten under några månader, ett räkenskapsår eller tolv månader rullande från och med idag.

En av de viktigaste aspekterna med budgetarbete är att resultatbudgeten hjälper företagsledningen att reflektera över viktiga frågor och antaganden kopplat till verksamheten. Frågor som efter bearbetning kan ge svar på hur verksamheten kan bedrivas mer effektivt, hur företaget kan nå förbättrad lönsamhet och hur företaget kan skapa tillväxt. Frågor som kan uppkomma under budgetarbetet är till exempel:

  • Har vi rätt prissättning på våra varor och tjänster?
  • Kan vi göra oss av med onödiga kostnader?
  • Driver vi företaget på ett så effektivt sätt som möjligt?
  • Hur kan förändringar på marknaden där vi verkar och på ekonomin i stort påverka verksamheten och eventuella beslut?
  • Vad händer med resultatet och lönsamheten om vi exempelvis investerar i en ny maskin eller lanserar en ny tjänst?

Genom att besvara frågorna och planera för åtgärder kan verksamheten utvecklas och nå uppsatta mål.

För att lyckas göra träffsäkra budgetar krävs erfarenhet av budgetarbete och företagande. Budgetarbete handlar i grunden om att det är nödvändigt för företagsledningen att kontinuerligt ställa sig frågan ”gör vi rätt med den verksamhet och de resurser vi har till vårt förfogande?”. Vi på 180 grader har lång erfarenhet av att utveckla företag. Går du i funderingar och behöver hjälp att ta din verksamhet dit du vill? Tveka inte att höra av dig till oss!

Om du vill komma igång med budgetarbetet på egen hand kan du ladda ner våra kostnadsfria mallar här.

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.