Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Affärsutveckling Företagande

Förändringsarbete i projektform

Företag som genomför en företagsrekonstruktion behöver ofta se över och förändra verksamheten för att komma tillrätta med det som gjort att företaget hamnat, eller är på väg att hamna, på obestånd. I detta blogginlägg går vi igenom hur du kan effektivisera förändringsarbetet genom att bedriva det i projektform, samt hur du kan motivera dina anställda att vara en del i processen.

Orsaker till betalningssvårigheterna

Det kan finnas många orsaker till att företaget har fått betalningssvårigheter och behövt söka rekonstruktion. Det kan till exempel vara att:

 • företagets verksamhet är för bred och spretig
 • organisationsförändringar misslyckats
 • bokföringen inte har skötts korrekt
 • företaget inte följer upp ekonomi och verksamhet genom extern och intern redovisning och budgetarbete
 • företaget har för många anställda i förhållande till arbete
 • företaget har gjort kundförluster
 • omvärldsförändringar har påverkat företaget negativt
 • företaget har ingått avtal som varit olönsamma
 • företaget har expanderat alltför kraftigt på kort tid och fått likviditetsproblem
 • anställda mår dåligt med hög sjukfrånvaro eller låg arbetskapacitet som följd

Förändringsarbete i projektform

Vid förändringsarbete kan ett bra verktyg vara att arbeta i projektform. För att genomföra förändringsarbete i projektform krävs goda kunskaper och erfarenheter av projektledning, annars finns det risk att förändringsarbetet blir ineffektivt både vad gäller tid och kostnader. Det krävs specifika krav på organisering, styrning, kommunikation och ledning för att formatet inte ska upplevas omständligt och överflödigt. Finns det kunskap och erfarenhet inom projektledning och företaget väljer att göra ett förändringsarbete i projektform så är det oftast effektivt och gynnsamt.

Fördelarna med att arbete i projektform är många:

 • tydlig projektplan som visar arbetets gång
 • bra överblick över var i processen företaget befinner sig
 • tydliggörande av om något arbetsmoment är beroende av något annat för att arbetet ska kunna fortgå
 • säkerställande av att rätt personer på rätt plats
 • förbättrad kommunikation
 • nya erfarenheten och kunskaper vi får av att arbeta i projektform tas om hand och förs vidare till eventuella kommande projekt och förändringsarbeten.
 • utvärdering både internt och externt genomförs för att se vad som kan förbättras i kommande projektarbeten och hur vi kan arbeta bättre nästa gång.

Med hjälp av bland annat ovannämnda punkter kan företaget bli välmående och återfå sin lönsamhet och produktivitet igen. Förutsättningar för att lyckas med rekonstruktionen har därmed förbättrats!

Mål och genomförande

Ett företag som har 10 anställda eller färre rekommenderas inte att bedriva arbete i formell projektform eftersom det kan upplevas alltför omständligt. Förändring inom större företag kan med fördel drivas av befintlig personal, vilket är både kostnadseffektivt, motiverande och upplyftande för personalen. Viktigast är att informera samtliga anställda vad som ska förändras och orsaken till förändringen samt att lyssna på allas åsikter om förändringen och försöka ta med dessa in i arbetet. Detta medför oftast nyfikenhet och ökad produktivitet hos anställda. Utifrån att informera alla inom företaget om förändringen som behöver göras skapar företaget ett gemensamt mål som alla tydligt ser och arbetar mot. Målet är alltid en positiv förändring och för att resultaten ska bli positivt krävs det tydligt mål och bra kommunikation.

Proaktivt arbete

Oavsett vilken metod som väljs vid ett förändringsarbete, i projektform eller i förenklat format för mindre uppgifter, så är det viktigt att komma ihåg att alltid göra något åt problemet och att under pågående förändring lyfta arbetet och fira stegen företaget gör. För att hålla anställda motiverade och produktiva kan enskild feedback vara ett bra verktyg att använda sig av. Det ger företaget och alla anställda ny kunskap, erfarenhet och viljan att göra ett bra arbete. Dokumentera alltid arbetet eftersom det är viktigt för att minska fel och brister i kommande förändringsarbeten, och ha alltid för vana att utvärdera arbetet när det är färdigt.

Lär dig mer om företagande och förändringsarbete genom att prenumerera på vår blogg, eller kontakta oss så berättar vi mer om projektledning och rekonstruktion!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.