Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Lönegaranti Anställda

Hur påverkas anställda av en företagsrekonstruktion?

Har din arbetsgivare inlett en företagsrekonstruktion? I detta blogginlägg berättar vi mer om vad en rekonstruktion innebär för de anställda i företaget. 

Företag med tillfälliga betalningssvårigheter kan ansöka om rekonstruktion för att komma tillrätta med sina ekonomiska problem. På så vis kan företaget förhindra att problemen förvärras eller att företaget rentav går i konkurs. En företagsledning som ansöker om rekonstruktion tar ansvar för situationen och gör allt de kan för att rädda verksamheten och arbetstillfällen.

Rekonstruktionsprocessen kan ofta underlättas om företagets anställda medverkar till rekonstruktionen och arbetar mot samma mål som företagets ledning. Ledningen bör i sin tur sträva efter att de anställda ska känna sig trygga och förstå vad som förväntas av dem och vad rekonstruktionen innebär för deras fortsatta anställning.

Lönegaranti

Under rekonstruktionen tar staten över betalningsansvaret för de anställdas löner under viss tid. Detta kallas för statlig lönegaranti och syftar till att säkerställa att de anställda får betalt även om företagets ekonomi är väldigt ansträngd. Det är rekonstruktören som beslutar om lönegaranti på underlag som tillhandahålls av företaget. Därefter betalar länsstyrelsen ut lönen. Ett lönegarantibeslut kan överklagas av arbetstagaren om denne anser att beslutet är felaktigt.

Lönegarantin täcker lön som intjänats senast tre månader innan rekonstruktionen inleddes samt lön som intjänas under rekonstruktionens första månad. När lönegarantiperioden är slut ska företaget återgå till att betala de anställdas löner. Eftersom företag sällan släpar tre månader med utbetalning av lön till sina anställda innebär det i praktiken att lönegaranti i de flesta fall endast utgår för den lön som förfaller under den månad som företaget inträder i rekonstruktion samt en månad därefter.

Lönegarantin omfattar huvudsakligen det som annars skulle ha betalats av arbetsgivaren. Förutom den ordinarie tim- eller månadslönen kan även t.ex. provision, bonus och semesterersättning betalas ut genom lönegarantin. Det finns ett tak för hur mycket som kan betalas ut genom lönegarantin, vilket innebär att anställda med mycket hög lön eller lång uppsägningstid ibland inte kan få full utbetalning från länsstyrelsen. Maxbeloppet för lönegarantin är fyra prisbasbelopp per anställd. Läs mer om statlig lönegaranti här och här.

Uppsägningar

En företagsrekonstruktion innebär nästan alltid verksamhetsförändringar. I många fall påverkas befintliga anställningar inte alls, men ibland krävs omstruktureringar i personalen och kanske till och med uppsägningar. Som anställd behåller du samma rättigheter som du hade före rekonstruktionen och arbetsgivaren måste följa de regler som normalt gäller vid uppsägningar. Läs mer om uppsägning på grund av arbetsbrist här och här.

Om du sägs upp kan din uppsägningslön helt eller delvis täckas av lönegarantin trots att längre tid har förflutit sedan rekonstruktionen inleddes än en månad. För att du ska kunna få lönegaranti för längre tid än rekonstruktionens första månad behöver du emellertid vara arbetsbefriad från din anställning och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.  Lönegarantin omfattar den uppsägningstid som följer av LAS. Har du längre uppsägningstid genom kollektivavtal eller genom avtal med din arbetsgivare får denna del av lönen hanteras av företaget i enlighet med de regler som gäller för betalningar i en rekonstruktion. 

Lönegaranti vid konkurs

Om rekonstruktionen skulle misslyckas och företaget försätts i konkurs har företagets anställda rätt att få lönegaranti även i konkursen.  Maxbeloppet om fyra prisbasbelopp per anställd summeras inte mellan lönegarantin i rekonstruktionen och lönegarantin i konkursen, utan de två förfarandena har varsitt maxtak. 

Om din arbetsgivare är i rekonstruktion och du vill veta mer om hur du påverkas kan du ladda ner vår rekonstruktionsguide för anställda här.

Om du är företagare och funderar på att ansöka om rekonstruktion kan du läsa mer om rekonstruktionsprocessen här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.