Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Hur påverkas anställda av en företagsrekonstruktion?

När ett företag träder in i rekonstruktion är det viktigt att som arbetstagare veta vad som gäller. Kommer anställningen att upphöra? Hur blir det med lönen? Frågorna kan vara många. För att underlätta kommer här en kort redogörelse för saker som kan vara bra att tänka på som anställd i ett bolag under rekonstruktion.

Att företaget inleder en rekonstruktion innebär att verksamheten ska fortsätta och därmed skyddas mot konkurs. Rekonstruktionen innebär att en ansvarsfull ledning gör allt de kan för att rädda verksamheten. Det är viktigt att de anställda ställer upp och kämpar för att arbeta mot de mål som blir uppsatta under rekonstruktionen. 

Lönegaranti

För att de anställda ska kunna vara trygga med att lönen kan betalas ut som den ska omfattas samtliga anställda i ett bolag som genomgår rekonstruktion av lönegarantilagen. Det innebär att den anställde kan få ersättning för lön som arbetsgivaren är skyldig arbetstagaren genom Länsstyrelsen. Lönegaranti utgår för lön som har intjänats under tre månader före beslut om rekonstruktion men som ännu inte har betalats ut av bolaget.

Lönegarantin omfattar, förutom lön, även exempelvis provision, bonus och ersättning för tjänstebil mm. Förutom att garantin täcker intjänad men inte utbetald lön under tre månader före beslutet om rekonstruktion täcks även lönen en månad efter beslutet om rekonstruktion. Maxbeloppet för lönegarantin är fyra prisbasbelopp per anställd, vilket år 2018 motsvarar 182 000 kronor. 

Om den anställde har lönefordringar som överstiger maxbeloppet eller som gäller en annan period än tre månader innan och en månad efter datumet för rekonstruktionens påbörjan blir den klassad som en vanlig fordran på arbetsgivaren. Har fordran uppkommit innan rekonstruktionens början omfattas den av ett eventuellt ackord.

Verksamhetsförändringar

Att ett företag inträder i rekonstruktion innebär ofta en del verksamhetsförändringar i bolaget. Det är därför inte ovanligt att även anställningssituationen måste ses över. Rekonstruktionen i sig innebär inte att anställningarna påverkas, anställningsförhållandena flyter på som innan rekonstruktionen. I och med att förändringar av verksamheten genomförs kan det dock tänkas att vissa positioner blir överflödiga och att arbetsbrist uppstår, detta kan i sin tur leda till att en del anställda måste sägas upp. 

För en uppsagd arbetstagare täcks uppsägningslönen, under den enligt LAS lagstadgade uppsägningstiden, av lönegarantin.  Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. 

Lönegaranti vid konkurs

Om rekonstruktionen skulle misslyckas och bolaget försättas i konkurs har man som anställd rätt att få ut intjänad men inte utbetald lön genom en ny omgång lönegaranti. Det är i stort sett samma regler för den som för lönegarantin under företagsrekonstruktion. Det som är viktigt att komma ihåg som anställd är att takbeloppet om fyra prisbasbelopp per anställd inte summeras med den lönegaranti som betalats ut under rekonstruktionen, utan räknas på nytt. 

Om du har frågor på ovanstående och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.