Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad händer efter det att rekonstruktionen avslutas?

Rekonstruktionen går mot sitt slut; vad händer nu? I detta blogginlägg redogör vi för i vilket skede det är lämpligt att avsluta rekonstruktionen samt vad som händer efter avslutad rekonstruktion för dig som ställföreträdare, leverantör och kund.

Rekonstruktionsplanen

När en rekonstruktion påbörjas hålls ett borgenärssammanträde i tingsrätten och en rekonstruktionsplan presenteras för bolagets fordringsägare. Rekonstruktionsplanen innehåller information om syftet med rekonstruktionen samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå syftet. Rekonstruktionsplanen kan till exempel innehålla planerade förändringar i verksamheten såsom uppsägningar eller nyanställningar, expansion eller återgång till mer småskalig verksamhet, överlåtelse av verksamhetsgrenar, behov av finansiering och skuldnedskrivningar (ackord) samt en tidplan för hur länge bolaget och rekonstruktören bedömer att rekonstruktionen behöver fortgå.

Verkställda verksamhetsåtgärder

När verksamhetsåtgärderna har genomförts och bolagets ekonomi har stabiliserats börjar det bli dags att avsluta rekonstruktionen. Bolaget måste även säkerställa att det har möjlighet att betala sina gamla skulder helt, eller i den omfattning som erbjuds i samband med skuldnedskrivning (ackord) samt kontrollera att det egna kapitalet är intakt eller att det med största säkerhet kommer att kunna återställas inom kort. Återställande av eget kapital brukar kunna säkras genom den positiva effekt som skuldnedskrivningar, ackordsvinst, positiva resultat och eventuella aktieägartillskott har på det egna kapitalet.

Ackord 

Det är vanligt att det krävs ett ackord för att bolaget ska kunna reglera sin skuldbörda och många rekonstruktioner avslutas därför först när ett underhandsackord har uppnåtts eller när ett beslut om offentligt ackord har vunnit laga kraft. I vissa fall har emellertid bolagets ekonomi återhämtat sig så pass väl under rekonstruktionen att det finns möjlighet att reglera hela skuldbördan efter avslutad rekonstruktion, helt utan nedskrivningar. Ibland sker en sådan reglering genom s.k. moratorieackord, som innebär att hela skulderna betalas men att en avbetalningsplan upprättas.

Ackordsuppgörelse

Fordringsägare som har överlämnat sina fordringar till Kronofogden bör återkalla dessa om en ackordsuppgörelse uppnås eftersom ackordsuppgörelsen innebär att den ursprungliga fordran får ett nytt förfallodatum och eventuellt även ett nytt lägre belopp. Om det tidigare har funnits möjlighet för bolagets fordringsägare att göra företrädaransvar gällande mot bolagets ställföreträdare faller denna möjlighet bort avseende den del av fordringarna som skrivs bort i ackordet.

Tillsynesman utses

Det är tingsrätten som fattar beslut om att rekonstruktionen ska upphöra. På begäran av en eller flera fordringsägare kan tingsrätten även utse en tillsynsman, ofta rekonstruktören, vars uppdrag är att övervaka att bolaget efterlever ackordsuppgörelsen och betalar sina skulder.

Rekonstruktörens uppdrag avslutas 

När rekonstruktionen är avslutad upphör även rekonstruktörens uppdrag, under förutsättning att denne inte utsetts till tillsynsman. Bolaget har inte längre lydnadsplikt gentemot rekonstruktören och behöver inte inhämta dennes samtycke för att få åta sig nya förpliktelser.

Kontantprincipen upphör

Bolaget och dess leverantörer kan nu frångå kontantprincipen och istället fortsätta att göra goda affärer tillsammans genom att tillämpa de betalningsvillkor som brukats mellan parterna före rekonstruktionen.

Ett livskraftigt företag med lönsam framtid

Bolagets kunder har kanske inte ens uppfattat att bolaget har varit i rekonstruktion och påverkas i regel inte heller nämnvärt av att rekonstruktionen avslutas. Det kan dock kännas tryggt att veta att bolaget är livskraftigt och har återfått stabil ekonomi genom rekonstruktionen, framförallt om kunden har anlitat bolaget för ett långvarigt projekt eller är beroende av bolaget som leverantör.

Om du har frågor på ovanstående och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.