Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion steg för steg - hur går processen till?

Varje rekonstruktion är unik eftersom åtgärderna och processen anpassas efter det enskilda bolagets behov, men vissa moment återkommer i stort sett alltid. I denna artikel ger vi dig därför en översiktlig beskrivning av de olika stegen i en rekonstruktion.

Ansökan om rekonstruktion

Bolaget lämnar in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten. Ansökan upprättas ofta i samråd med den tilltänkta rekonstruktören.

Tingsrättens beslut

Om ansökan är komplett, ansökningsavgiften betald och tingsrätten bedömer att det finns förutsättningar att lyckas med rekonstruktionen fattar tingsrätten beslut om rekonstruktion och utser en rekonstruktör. Processen är igång!

Underrättelse till borgenärer

Rekonstruktören underrättar borgenärerna, alltså bolagets fordringsägare, om att bolaget är i rekonstruktion, samt meddelar tid och plats för borgenärssammanträdet.

Borgenärssammanträdet

Ett borgenärssammanträde är ett sammanträde i tingsrätten där bolaget, rekonstruktören och borgenärerna närvarar för att diskutera rekonstruktionens förutsättningar m.m. Det är frivilligt för borgenärerna att närvara.

Nästa beslut

Efter borgenärssammanträdet fattar tingsrätten beslut om ifall rekonstruktionen tillåts fortsätta eller ej.

Förlängningsansökan

Om rekonstruktionen tillåts fortsätta kan den behöva förlängas av bolaget innan tre månader från det ursprungliga beslutet om rekonstruktion har passerat, annars upphör rekonstruktionen.

Beslut om förlängning

Tingsrätten beslutar om rekonstruktionen ska förlängas eller ej.

Ackordsförslag och rekonstruktörsberättelse

Rekonstruktioner avslutas ofta med skuldnedskrivningar. Rekonstruktören och bolaget analyserar bolagets betalningsförmåga och ekonomiska ställning. Rekonstruktören skickar därefter ut ett förslag på ackord till borgenärerna, samt en redogörelse för vilka åtgärder som har genomförts under rekonstruktionen, hur bolagets ekonomi har återhämtat sig och en redogörelse för eventuella återvinningsbara transaktioner och misstankar om brott för att borgenärerna ska kunna avgöra om de vill medverka till ackord eller ej.

Begäran om ackordsförhandling

Bolaget begär ackordsförhandling i tingsrätten när tillräckligt många borgenärer har accepterat ackordet.

Ackordsförhandling

Tingsrätten sätter ut en tid för ackordsförhandling. På förhandlingen röstar borgenärerna om ackordet. Om tillräckligt många anser ackordet antagbart, och om det saknas hinder för att fastställa ackordet, fattar tingsrätten beslut om ackord.

Rekonstruktionen avslutas

Nu är rekonstruktionen i regel klar och kan avslutas. Bolaget är lönsamt igen och verksamheten bedrivs vidare. Rekonstruktörens uppdrag upphör.

 

Ladda gärna ner vår rekonstruktionsguide för utförligare information om hur en rekonstruktion går till, eller ring eller maila oss så berättar vi mer.

Lär dig mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här!

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.