Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Har företagsledare personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder?

Är det riskfritt att driva aktiebolag eller kan en företagsledare få personligt betalningsansvar för företagets skulder? I det här blogginlägget berättar vi om företrädaransvar och hur du som företagare ska agera för att undvika det.

Normalt sett är företagets ägare, styrelse och övrig ledning inte personligt ansvariga för ett aktiebolags skulder men det finns vissa situationer där personligt betalningsansvar kan uppkomma. I grunden handlar det om att ansvaret kan spilla över på ställföreträdare som bedriver verksamheten vårdslöst. Som företagsledare utsätter du dig därmed för en viss risk om du driver ett underfinansierat företag vidare. 

Det personliga betalningsansvaret består huvudsakligen av två delar:

Företagets företrädare, framförallt styrelsen, har en sådan långtgående skyldighet att hålla sig informerade om företagets ekonomi och utveckling att ansvaret är mycket strikt.  

Företrädaransvar för skatt

Skatteverket hade tidigare förmånsrätt för sina fordringar i konkurs. Det innebar att skatteskulder ofta kunde betalas helt eller delvis genom utdelning i konkursen. Genom en lagändring 2003 försvann Skatteverkets förmånsrätt och skatteskulder i konkurs är numera oprioriterade. Eftersom Skatteverket genom lagändringen sällan får utdelning i konkurs har det blivit vanligt att staten försöker driva in skulden genom att göra gällande företrädaransvar för företagets skatteskulder. Det är förvaltningsrätten som beslutar om företrädaransvar på ansökan från Skatteverket.

Det finns förutsättningar för företrädaransvar så snart skatt inte har betalats på förfallodagen. Lagen säger att företrädaren måste ha låtit skatten förfalla uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet för att företrädaransvar ska aktualiseras, vilket skulle kunna missförstås som att endast närapå kriminella skatteupplägg skulle avses. I praktiken har domstolen valt att tillämpa ansvaret i stort sett strikt, innebärande att det anses grovt oaktsamt i sig att inte betala skatten i tid. Styrelsen förväntas ha tillräcklig insyn och kontroll över verksamheten för att vidta åtgärder redan när det finns anledning att anta att skatten inte kommer kunna betalas i tid. Ett intakt eget kapital utesluter inte företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen. Läs mer om vad som händer om företaget inte betalar skatten i tid.

Aktiebolagslagen

Till skillnad från företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen kan ansvar enligt aktiebolagslagen göras gällande för samtliga skulder som ett företag har ådragit sig om det föreligger kapitalbrist och företaget inte följt reglerna i aktiebolagslagen. Ansvar kan göras gällande om styrelsen underlåtit att upprätta kontrollbalansräkning i tid trots att det funnits skäl att anta att företagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, om styrelsen inte kallat till bolagsstämma trots att kontrollbalans­räkningen visat på kapitalbrist och om styrelsen inte ansökt om likvidation inom den frist om åtta månader som gäller vid kapitalbrist. För företag med skyldighet att ha revisor kan ansvar kan även göras gällande om revisorn inte har lämnat en granskningsrapport. Läs mer om kontrollbalansräkning och förbrukat eget kapital här.

Undvik ansvar

För att undvika ansvar är det viktigt att företagets styrelse och övrig företagsledning följer reglerna i skatteförfarandelagen och aktiebolagslagen. Om företaget drabbas av likviditetsbrist eller om skuldsättningen ökar eller företaget gör negativa resultat och företagets eget kapital riskerar att förbrukas kan företaget ansöka om rekonstruktion.

Genom att ansöka om rekonstruktion senast på skattens förfallodag kan styrelsen undvika företrädaransvar trots att skatten inte kan betalas i tid, och genom den ackordsvinst som rekonstruktionens skuldnedskrivningar ger kan det egna kapitalet ofta återställas och företrädaransvar enligt aktiebolagslagen undvikas. Tillsammans med en erfaren rekonstruktör upprättar företaget en plan för hur det ska kunna undvika ytterligare skuldsättning och återfå god likviditet och lönsamhet.

Om du behöver ansöka om rekonstruktion kan du kontakta någon av våra experter på rekonstruktion och affärsutveckling.

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.