Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Finansiering Företagande

Tio tips för att hantera betalningsproblem

Många företagare drabbas någon gång av oförutsedda ekonomiska motgångar som i värsta fall leder till så svåra problem att företaget ådras betalningsanmärkningar, får sina tillgångar utmätta eller rentav försätts i konkurs. Nedan följer tio tips på vad du som företagare kan göra för att hantera tillfälliga betalningssvårigheter.

Prata med dina leverantörer om anstånd eller avbetalningsplan 

Kan dina leverantörer gå med på anstånd med betalning till dess att ditt företag kan betala, eller kan de gå med på en avbetalningsplan? Genom att hjälpa ditt företag nu skapar de förutsättningar för att göra goda affärer med ditt företag i framtiden. Det är ofta lönsamt för leverantörerna på sikt.

Skjut till kapital från ägare

Om företagets ägare har god ekonomi kan kapitaltillskott i form av villkorade- eller ovilllkorade aktieägartillskott eller lån vara tänkbara alternativ för att överbrygga tillfälliga betalningssvårigheter. Aktieägartillskott kan även användas för att återställa ett förbrukat eget kapital vilket du kan läsa mer om här.

Be om förskottsbetalning från dina kunder

Kan kunderna betala för företagets arbete i förskott? Prata med dina kunder och se om de har möjlighet att hjälpa ditt företag ur krisen.

Driv in betalningar

Om ditt företag har höga kundfordringar innebär det att en stor del av företagets kapital är uppbundet. Det är givetvis viktigt att vårda sina kundrelationer, men ditt företag kan inte agera bank åt kunderna på bekostnad av den egna likviditeten. Undvik alltför långa kredittider på fakturorna och var noga med att driva in betalningar som inte erläggs i tid, antingen genom att kontakta kunden direkt eller genom att skicka ärendet till inkasso.

Sälj eller belåna fakturor

Genom att sälja eller belåna företagets fakturor frigörs kapital direkt och företaget slipper vänta ut långa kredittider.

Prata med din bank

Om du har en god relation till banken kan den eventuellt vara behjälplig med att till exempel utöka en befintlig checkkredit eller bevilja ett företagslån. Det är förstås avhängigt av att betalningsproblemen är tillfälliga. Det är inte en bra idé att försöka låna sig ur en kris om grunden till betalningsproblemen kvarstår. Det kommer endast leda till ökad skuldsättning.

Sälj tillgångar

Har företaget ett onödigt stort varulager eller maskiner och inventarier som inte används i verksamheten? Se över om det finns något som företaget kan sälja för att frigöra kapital och på så vis överkomma likviditetsproblemen.

Begär anstånd hos Skatteverket

Om du inser att ditt företag inte kommer att kunna betala skatten på förfallodagen är det viktigt att omgående begära anstånd eller vidta annan lämplig åtgärd för att hantera situationen. Skatteskulder kan bland annat leda till betalningsanmärkning hos Kronofogden, utmätning av företagets tillgångar och förlorad F-skatt. Företagets ställföreträdare riskerar dessutom företrädaransvar för skulderna.Skatteverket kan i vissa fall bevilja anstånd för företag som vid enstaka tillfällen har betalningssvårigheter. För att beviljas anstånd måste du göra sannolikt att företaget kommer kunna betala skatten när anståndet löper ut.

Begär uppskov och avbetalningsplan hos Kronofogden

Om en skuld till det allmänna har överförts till Kronofogden för indrivning kan du ansöka om uppskov med betalning. Om Kronofogden beviljar uppskov erbjuds ditt företag en avbetalningsplan. Kronofogden avvaktar i regel med verkställighet av eventuella utmätningsbeslut så länge företaget följer avbetalningsplanen.

Ansök om företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion kan beskrivas som en form av skuldsanering för företag, men processen innebär mer än så. I en företagsrekonstruktion får ditt företag hjälp av en erfaren rekonstruktör att utreda företagets ekonomi och upprätta en plan för lämpliga verksamhetsåtgärder. Syftet är att komma tillrätta med de akuta ekonomiska problemen, men även att säkerställa att företaget återfår bestående lönsamhet och livskraft. Staten betalar de anställdas löner under viss tid och företaget får betalningsanstånd för gamla skulder så länge företagsrekonstruktionen pågår. Dessutom kan företagets skulder skrivas ned med så mycket som 75 %. Om du vill läsa mer om företagsrekonstruktion kan du läsa vidare här.

Slutligen vill vi uppmana dig att ta kontroll över ditt företags ekonomi, till exempel genom att upprätta en likviditetsbudget. Du kan ladda ner vår likviditetsbudgetmall här eller boka in ett kostnadsfritt möte med oss här!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.