Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad händer om ett företag är sen med skatten?

 

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte kan betala skatten.

Skatteverket stämmer av företagets skattekonto den första helgen varje månad och om underskottet på skattekontot är mellan 2 000 kronor och 9 999 kronor får företaget en betalningsuppmaning, d.v.s. en påminnelse om obetald skatt. Om underskottet är minst 10 000 kronor får företaget istället ett betalningskrav från Skatteverket. Om underskottet på skattekontot fortfarande är minst 10 000 kr vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning. Företaget måste då betala hela den ursprungliga skulden, kostnadsräntan samt Kronofogdens avgift. Det här innebär att om ett företag mottar ett betalningskrav från Skatteverket i t.ex. augusti, måste företaget betala både beloppet enligt betalningskravet och den skatt som förfaller i september för att undvika att någon skatt överlämnas till Kronofogden.

UTMÄTNING

Om företaget har skatteskulder hos Kronofogden leder det till betalningsanmärkningar i kreditupplysningsföretagens register och försämrat kreditbetyg. Kronofogden kan dessutom besluta om att företagets tillgångar ska utmätas för betalning av skatteskulden. Till skillnad från vad som gäller för skulder till privata fordringsägare så kan utmätning inte förhindras enbart genom att företaget ”bestrider” skatteskulden, d.v.s. överklagar ett beslut från Skatteverket. Kronofogden kan utmäta företagets tillgångar redan innan det överklagade beslutet har prövats av domstol.

ANSÖKA OM ANSTÅND

För att undvika att skatteskulden lämnas över till Kronofogden kan företaget ansöka om anstånd med betalning av skatt. Skatteverket kan bevilja anstånd om betalningssvårigheterna är tillfälliga och företaget bedöms kunna betala hela skatteskulden inom kort. För det fall skulden förblir obetald eller om företaget får nya skatteskulder kan Skatteverket återkalla företagets godkännande för F-skatt. Skatteverket kan även lämna in en konkursansökan mot företaget om verksamheten drivs vidare som tidigare trots att det inte ens på sikt finns möjlighet att betala skatteskulden.

PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR

Att inte betala skatten i tid innebär även att du som är företrädare för företaget riskerar din privatekonomi. Om en företrädare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatten i tid, blir företrädaren tillsammans med företaget betalningsskyldig. Om du beslutar att fortsätta företagets verksamhet, trots att du inser eller borde inse, att det inte kommer att finnas tillräckligt med pengar för att kunna betala skatten på förfallodagen kan du anses ha handlat grovt oaktsamt, det kan leda till att du måste betala ditt företags skatteskulder med dina privata pengar.

UNDVIK ÖKADE SKATTESKULDER GENOM FÖRETAGSREKONSTRUKTION

För att undvika eget betalningsansvar måste du som företrädare vidta åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av företagets skulder med hänsyn tagen till samtliga fordringsägares intressen. Sådana åtgärder kan vara att senast på skattens förfallodag lämna in en konkursansökan eller en ansökan om företagsrekonstruktion.

Om du redan har skatteskulder eller om du tror att ditt företag kommer att ha svårt att betala skatten i tid är du välkommen att kontakta oss!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.