Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Konkurs

Vad händer om ett företag är sent med skatten?

 

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.

Avstämning

Skatteverket stämmer av företagets skattekonto den första helgen varje månad och om underskottet på skattekontot är mellan 2 000 kronor och 9 999 kronor får företaget en betalningsuppmaning, det vill säga en påminnelse om obetald skatt. Om underskottet är minst 10 000 kronor får företaget istället ett betalningskrav från Skatteverket. Om underskottet på skattekontot fortfarande är minst 10 000 kronor vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning. Företaget måste då betala hela den ursprungliga skulden, kostnadsräntan samt Kronofogdens avgift. Det  innebär att om ett företag mottar ett betalningskrav från Skatteverket i t.ex. augusti, måste företaget betala både beloppet enligt betalningskravet och den skatt som förfaller i september för att undvika att någon skatt överlämnas till Kronofogden.

Utmätning och betalningsanmärkning

Om företaget har skatteskulder hos Kronofogden leder det till betalningsanmärkningar i kreditupplysningsföretagens register och försämrat kreditbetyg. Kronofogden kan dessutom besluta om att företagets tillgångar ska utmätas för betalning av skatteskulden. Till skillnad från vad som gäller för skulder till privata fordringsägare så kan utmätning inte förhindras enbart genom att företaget ”bestrider” skatteskulden, d.v.s. överklagar ett beslut från Skatteverket. Kronofogden kan utmäta företagets tillgångar redan innan det överklagade beslutet har prövats av domstol.

Anstånd med betalning

I vissa fall kan Skatteverket bevilja anstånd med betalning av skatt om företaget inte kan betala på förfallodagen. För att ett företag ska beviljas anstånd krävs att betalningssvårigheterna är tillfälliga och inte självförvållade och att företaget bedöms kunna betala hela skatteskulden inom kort. Om skulden förblir obetald eller om företaget får nya skatteskulder kan Skatteverket återkalla företagets godkännande för F-skatt. Skatteverket kan även lämna in en konkursansökan mot företaget om företaget väljer att driva verksamheten vidare som tidigare trots att det inte ens på sikt finns möjlighet att betala skatteskulden.

Personligt betalningsansvar

Som företrädare för ett företag är det viktigt att du följer upp ditt företags långsiktiga- och kortsiktiga betalningsförmåga.  Om du beslutar att fortsätta företagets verksamhet trots att du inser, eller borde inse, att företaget inte kommer kunna betala skatten på förfallodagen kan det i värsta fall leda till att du måste betala ditt företags skatteskulder med dina egna pengar.  

Ett vanligt missförstånd är att en företrädare är skyddad från alla typer av företrädaransvar om företagets eget kapital är intakt, men det stämmer inte avseende skatteskulder. En företrädare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatten i tid kan nämligen åläggas företrädaransvar för företagets skatteskulder oavsett om det egna kapitalet är intakt eller inte.

Återfå kontrollen med en företagsrekonstruktion

För att undvika eget betalningsansvar måste du som företrädare vidta åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av företagets skulder med hänsyn tagen till samtliga fordringsägares intressen. En sådan åtgärd kan typiskt sett vara att senast på skattens förfallodag lämna in en konkursansökan eller en ansökan om företagsrekonstruktion.

Att ansöka om rekonstruktion är inte bara ett sätt att skydda din egen ekonomi. Genom en rekonstruktion får du och ditt företag hjälp att hantera de ekonomiska problemen. På så vis kan uppkomsten av nya skulder förhindras, arbetstillfällen räddas och fordringsägarnas förluster begränsas. Det är ansvarsfullt företagande.

Om du redan har skatteskulder eller om du tror att ditt företag kommer att ha svårt att betala skatten i tid är du välkommen att kontakta oss!

Läs om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

 

DSC_02731copy

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.