Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Får man säga upp ett avtal om motparten inte betalar?

Det är vanligt att avtal innehåller klausuler som innebär att den ena parten får säga upp avtalet om den andra får betalningsproblem, kommer på obestånd, får betalningsanmärkningar eller inleder företagsrekonstruktion. På branschspråk kallar vi det för ipso facto-klausuler. Visste du att sådana klausuler som utgångspunkt inte gäller under företagsrekonstruktion?

När ett bolag är i rekonstruktion innebär rekonstruktionen ett skydd mot att motparter säger upp avtal på grund av rekonstruktionen eller betalningssvårigheterna, utan rekonstruktionsbolaget kan kräva att avtalet ska fullföljas. För att avtalet ska fullföljas måste rekonstruktionsbolaget betala för leveranser som sker efter ansökan om företagsrekonstruktion.

Situationen är lättast att beskriva med ett exempel.

A-bolaget hyr en lokal av B-bolaget. Hyran, 10 000 kr/mån betalas månadsvis i förskott, men eftersom A-bolaget har betalningssvårigheter har A-bolaget missat hyrorna för april och maj. Den 1 juni ansöker A-bolaget om företagsrekonstruktion som beviljas samma dag. I hyresavtalet står det att ”Vardera Parten får säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Part försätts i konkurs eller likvidation eller inleder företagsrekonstruktion, ackordsprocess eller liknande förfarande eller omständigheter uppstår som sannolikt väsentligen påverkar den andre Partens möjlighet att utföra sina skyldigheter under Avtalet.”

B-bolaget vill säga upp avtalet på grund av detta, men det är inte tillåtet enligt lagen om företagsrekonstruktion. Förutsättningen för det är att A-bolaget förklarar för B-bolaget att A-bolaget vill fortsätta att nyttja lokalen, samt att A-bolaget betalar hyran löpande under rekonstruktionen. Det innebär att hyran för maj ska betalas omgående, om den inte redan är betald av A-bolaget.

Om du har frågor om uppsägning av avtal på grund av betalningssvårigheter, antingen som kund eller leverantör, kontakta oss.

Läs mer om tips för att hantera betalningssvårigheter här.

Läs om vår tjänst Svensk Företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.