Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Ackord Skuldnedskrivning

Måste jag svara på ackordsförslaget?

Ackord betyder skuldnedskrivning. De flesta rekonstruktioner avslutas genom ett ackord och processen att komma överens om ett ackord börjar med att rekonstruktören skickar ut ett ackordsförslag till rekonstruktionsföretagets borgenärer. I ackordsförslaget finns en fullmakt som rekonstruktören vill att du som borgenär skickar tillbaka med information om din fordran och att du godkänner ackordet. Du måste inte svara, men genom att svara hjälper du rekonstruktionsföretaget att avsluta rekonstruktionen.

ACKORD

Läs mer om olika typer av ackord.

Ett ackord kan komma till stånd på två olika sätt: genom ett offentligt ackord som betyder att tingsrätten beslutar om ackordet eller ett underhandsackord som betyder att rekonstruktionsföretaget kommer överens med precis alla sina borgenärer om hur ackordet ska se ut. 

Innan rekonstruktören skickar ut ett ackordsförslag kartlägger rekonstruktören skulderna och rekonstruktionsföretagets möjligheter att betala dem tillsammans med rekonstruktionsföretaget. Rekonstruktionsföretagets företrädare är skyldiga att lämna information om alla skulder de känner till, men det händer att skulder blir kända först efter att ett ackordsförslag tagits fram, eller till och med när rekonstruktionen redan är slut.

För att okända skulder ska omfattas av ackordet måste det vara ett offentligt ackord. När ett offentligt ackord genomförs kan en majoritet av borgenärerna som röstar för ackordet tvinga en minoritet att acceptera ackordet, även om minoriteten är emot förslaget. Vid ett underhandsackord är det inte möjligt, utan där måste alla borgenärer godkänna ackordsförslaget. Det betyder att det är viktigt att du som borgenär svarar på ackordsförslaget när det är ett underhandsackord som rekonstruktionsföretaget försöker få till.

Fördelar med att svara på ackordsförslaget:

  •  Rekonstruktionsföretaget kan avsluta rekonstruktionen snabbare. Det leder till minskade kostnader för rekonstruktionsföretaget.
  • Du som borgenär får vanligtvis betalt snabbare, eftersom rekonstruktionen blir klar snabbare.
  • Du har möjlighet att ange vilka betaluppgifter du vill att rekonstruktionsföretaget använder när det betalar ackordslikviden.
  • Du kan på ett enkelt sätt lämna information om hur stor du anser att din fordran på rekonstruktionsföretaget är. Om dina uppgifter om fordrans storlek avviker från uppgifterna som står i ackordsförslaget är det bra om du skickar med fakturakopior eller andra underlag som visar vad din fordran består av.
  • Du kan anmäla att du vill ha ränta på din fordran från förfallodagen till dagen för ansökan om rekonstruktion.

Läs mer om vilka rättigheter du som är borgenär i en rekonstruktion har här

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk Företagsrekonstruktion här.

 

Kombinerad logga (7)

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.