Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad är en ackordsförhandling?

 

Ett bolag som genomgår en företagsrekonstruktion har ofta behov av nedsättning av skulder för att komma tillrätta med de ekonomiska svårigheter som föranlett rekonstruktionen. Rekonstruktionen kan till exempel avslutas genom ett underhandsackord, dvs. ett avtal mellan bolaget och dess fordringsägare om nedsättning eller annan förändring av bolagets skulder. Ett underhandsackord är frivilligt och kräver att samtliga fordringsägare accepterar skuldnedsättningen. 

Offentligt ackord

Om några fordringsägare är ovilliga att acceptera ackordet och bolaget därför inte kan nå ett underhandsackord kan bolaget vända sig till tingsrätten för att få ackordet fastställt. Detta sker genom att tingsrätten fattar beslut om skuldnedsättning, ett så kallat offentligt ackord. Fordringar som uppkommit före rekonstruktionen omfattas i regel av ackordet under förutsättning att fordringsägaren inte har säkerhet för sin fordran genom till exempel företagsinteckning eller annan förmånsrätt

Ackordförhandlingen

Bolaget ska lämna in en begäran om ackordsförhandling till tingsrätten under den pågående rekonstruktionen. Det är inte möjligt att lämna in en fristående ansökan om offentligt ackord utan att en rekonstruktion inletts, däremot finns inget hinder mot att bolaget i en och samma ansökan ansöker om både rekonstruktion och ackordsförhandling. När begäran har kommit in till tingsrätten fattar domstolen beslut om ackordsförhandling, meddelar datum och kallar de fordringsägare som har rösträtt för att närvara vid förhandlingen.

Bolagets ställföreträdare ska helst inställa sig personligen vid ackordsförhandlingen tillsammans med rekonstruktören för att kunna svara på eventuella frågor från fordringsägarna. Rekonstruktören lämnar en röstlängd till domstolen där det framgår vilka fordringsägare som omfattas av ackordet och hur stora deras respektive fordringar är. Om fordringsägarna har lämnat fullmakt till rekonstruktören att företräda dem vid förhandlingen lämnar rekonstruktören även över fullmakterna till tingsrätten och redogör för fordringsägarnas inställning till det föreslagna ackordet. Därefter röstar de fordringsägare som valt att närvara via förhandlingen personligen eller via eget ombud.

Ackordsförslagets storlek

Om ackordsförslaget innebär att fordringsägarna får minst femtio procent av fordringsbeloppen blir ackordsförslaget antaget om tre femtedelar (60 %) av de röstande fordringsägarna har accepterat förslaget och deras fordringar tillsammans uppgår till tre femtedelar (60 %) av det sammanlagda beloppet av de av bolagets skulder som omfattas av ackord. Om ackordsförslaget innebär att fordringsägarna får mindre än femtio procent av fordringsbeloppen, blir ackordsförslaget antaget om tre fjärdedelar (75 %) av de röstande har accepterat förslaget och deras fordringar tillsammans uppgår till tre fjärdedelar (75 %) av de av det sammanlagda beloppet av de av bolagets skulder som omfattas av ackord.

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda fattar tingsrätten beslut om offentligt ackord och binder på så vis samtliga fordringsägare som ingått i ackordsförfarandet, oavsett deras inställning till ackordet. Vanligtvis avslutas hela rekonstruktionen när ackordet är antaget eftersom syftet med rekonstruktionen då brukar vara uppnått. 

Om du vill ha mer information om hur en företagsrekonstruktion går till är du välkommen att kontakta oss!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.