Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad är en ackordsförhandling?

Ackordsförhandling

Ett företag som genomgår en rekonstruktion har ofta behov av skuldnedskrivningar för att komma tillrätta med de ekonomiska svårigheter som föranlett rekonstruktionen, ett så kallat ackord. I detta blogginlägg berättar vi mer om ackord och ackordsförhandling.

Olika typer av ackord

Offentligt ackord

Ett offentligt ackord är ett beslut om skuldnedskrivning som fattas av en tingsrätt. Ett ackord kan fastställas av tingsrätten även om några fordringsägare är ovilliga att acceptera nedskrivningen. Om tingsrätten fattar beslut om ackord omfattas alla oprioriterade fordringsägare oavsett om de har accepterat ackordet eller inte. Beslutet om ackord omfattar även skulder som var okända när beslutet fattades men som uppkommit före ansökan om rekonstruktion.

Underhandsackord

Ett underhandsackord är en frivillig uppgörelse om nedskrivning mellan företaget och dess fordringsägare. Om du vill lära dig mer om ackord kan du läsa vidare här.

Ackordsförhandlingen

Ett företag som har för avsikt att försöka få till stånd ett offentligt ackord ska lämna in en begäran om ackordsförhandling till tingsrätten. Det är inte möjligt att lämna in en fristående ansökan om offentligt ackord utan att en rekonstruktion har inletts. Företaget måste även ha erhållit accept på sitt ackordsförslag från minst 40 % av fordringsägarna vars fordringar omfattar mints 40 % av den totala oprioriterade skulden innan begäran lämnas in.

Rekonstruktören ska i samband med begäran intyga för tingsrätten att tillräckligt många fordringsägare har accepterat ackordet. När begäran har inkommit till tingsrätten fattar domstolen beslut om ackordsförhandling, meddelar datum och gör en kallelse till de röstberättigade fordringsägarna för att de ske ges möjlighet att närvara vid förhandlingen.

Företagets ställföreträdare ska helst inställa sig personligen vid ackordsförhandlingen tillsammans med rekonstruktören. Rekonstruktören lämnar en röstlängd till domstolen där det framgår vilka fordringsägare som omfattas av ackordet och hur stora deras respektive fordringar är. Om fordringsägarna har lämnat fullmakt till rekonstruktören att företräda dem vid förhandlingen lämnar rekonstruktören även över fullmakterna till tingsrätten och redogör för fordringsägarnas inställning till det föreslagna ackordet. Fordringsägare som lämnat fullmakt till rekonstruktören behöver inte själva närvara vid förhandlingen. De fordringsägare som valt att närvara vid förhandlingen personligen eller via eget ombud röstar på plats under förhandlingen.

Ackordsförslagets storlek

Om ackordsförslaget innebär att fordringsägarna får minst femtio procent av fordringsbeloppen blir ackordsförslaget antaget om tre femtedelar (60 %) av de röstande fordringsägarna har accepterat förslaget och deras fordringar tillsammans uppgår till tre femtedelar (60 %) av det sammanlagda beloppet av de av företagets skulder som omfattas av ackord. Om ackordsförslaget innebär att fordringsägarna får mindre än femtio procent av fordringsbeloppen, blir ackordsförslaget antaget om tre fjärdedelar (75 %) av de röstande har accepterat förslaget och deras fordringar tillsammans uppgår till tre fjärdedelar (75 %) av de av det sammanlagda beloppet av de av företagets skulder som omfattas av ackord.

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda, och det inte föreligger några andra hinder mot att ackordet fastställs, fattar tingsrätten beslut om offentligt ackord och binder på så vis samtliga fordringsägare vars fordringar omfattas av ackord oavsett deras inställning till ackordet. Vanligtvis kan rekonstruktionen avslutas när ackordet är antaget eftersom syftet med rekonstruktionen då brukar vara uppnått. 

 

Har ditt företag behov av skuldnedskrivningar eller är du fordringsägare och har blivit kallad till en ackordsförhandling?
Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Läs mer:

Måste jag svara på ackordsförslaget?

Hur vet jag om en skuld omfattas av ackord?

Ladda ner mall för att komma igång direkt

 

 

Rekonstruktion

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.