Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Finansiering Ackord

Vad är ett ackord?

Inom ramen för en företagsrekonstruktion finns det goda möjligheter för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter att genomföra övergripande omstruktureringsåtgärder av sin verksamhet. Utöver denna fördel har företag som genomför en företagsrekonstruktion möjlighet att skriva ned skulder och/eller få betalningsanstånd genom ett ackord. I detta inlägg förklaras närmare vad ett ackord innebär och vilka former av ackord som finns.

Ackord liggande

Vad är ett ackord och vilka skulder omfattas av ett ackord?

Ett ackord kan beskrivas som en överenskommelse mellan ett rekonstruktionsbolag och dess leverantörer. Den vanligaste typen av ackord är en överenskommelse om en skuldnedskrivning med en viss procent. Ackordet innebär då att en del av rekonstruktionsbolagets skulder faller bort och inte behöver betalas överhuvudtaget. Ackordet kan även formuleras som ett anstånd med betalning av skulder (se mer nedan under moratorieackord).

Generellt under en företagsrekonstruktion omfattas bara skulder där leverantören inte har någon säkerhet för sin fordran av ackord. Exempelvis omfattas vanligtvis inte skulder till en bank eller leasinggivare av ett ackord eftersom dessa fordringsägare ofta har företagsinteckning eller har säkerhet i det leasade objektet.

Vilka olika typer av ackord finns?

Offentligt ackord

Ett offentligt ackord är den vanligaste typen av ackord under företagsrekonstruktioner. Det fastställs av tingsrätten efter att ett rekonstruktionsbolag ansökt om detta. Ackordet antas genom ett majoritetsbeslut av de röstberättigade fordringsägarna. Samtliga fordringsägare som omfattas av ackordet har rätt att rösta. Röstningsförfarandet sker vid ett sammanträde som hålls i tingsrätten.

Storleken på skuldnedskrivningen avgör vilka procentsatser som behöver uppnås för att ett ackordsförslag ska anses antaget.

  • Om nedskrivningen är från noll upp till 50 procent av den ursprungliga skuldens belopp måste 60 procent av de röstande godta ackordsförslaget. Deras fordringar ska dessutom motsvara minst 60 procent av de totala ackordsskulderna.
  • Om nedskrivningen är över 50 procent av den ursprungliga skuldens belopp måste 75 procent av de röstande godta ackordsförslaget. Deras fordringar ska dessutom motsvara minst 75 procent av de totala ackordsskulderna.

Ett offentligt ackord binder samtliga fordringsägare som omfattas av ackordet. Detta innebär att även de som röstat nej till ackordet och eventuellt okända fordringsägare omfattas av ackordets villkor. Om det finns ytterligare fordringar på ett rekonstruktionsbolag som är okända när tingsrätten fattar beslut om ackord, omfattas även sådana fordringar av ackordet.

Underhandsackord

Underhandsackord fastställs inte av tingsrätten. Istället kommer ett rekonstruktionsbolag frivilligt överens med samtliga av sina fordringsägare om ett ackord. Alla som berörs av ackordet måste därför acceptera det för att det ska kunna antas. Underhandsackord kallas även "frivilligt ackord".

Fördelen med ett underhandsackord är att ett rekonstruktionsbolag kan komma överens med sina fordringsägare om bättre villkor för skuldnedskrivning och anstånd med betalning än vad som är tillåtet vid ett offentligt ackord. En nackdel med underhandsackord är att endast kända fordringsägare omfattas av ackordet. 

Moratorieackord

Ett moratorieackord är ett specialfall av de två andra ackordstyperna. Denna typ av ackord innebär att ett bolags skulder ska betalas till fullo, men att skulderna får ett nytt förfallodatum. Det kan också innebära att betalningsvillkoren ändras på något annat sätt. Ett moratorieackord kan exempelvis formuleras som en avbetalningsplan, men även som ett generellt anstånd med betalning av skulder under en viss period.

Ett moratorieackord kan ske antingen genom ett offentligt ackord eller genom underhandsackord. Följden av detta är att processen för att uppnå ett moratorieackord varierar beroende på vilken typ av ackord rekonstruktionsbolaget väljer att använda (se ovan).

 

Vill du veta mer om hela rekonstruktionsprocessen och hur vi kan hjälpa dig om ditt bolag hamnat i ekonomiska svårigheter, tryck här.

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.