Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Finansiering

Vad bör man göra när företaget får likviditetsproblem?

 

I ett tidigare inlägg var fokus på vad som händer när bolag inte kan betala sina leverantörsskulder. I det här inlägget kommer vi istället att gå in mer på djupet på det faktiska problemet, nämligen likviditetsbrist, men även på verktyg som är bra att använda för att undvika framtida illikvida situationer.

Likviditet

Vad är då likviditetsbrist? Till att börja med, vad är likviditet? I företagssammanhang innebär likviditet ett företags förmåga att betala sina utgifter och eventuella skulder i den takt de förfaller till betalning. Det kan vara till exempel fakturor och banklån, men även löner till anställda. Om ett företag ska gå in i tillväxtfas och expandera är likviditet också en viktig faktor då det nästan alltid krävs en investering av någon form för att expandera. När ett bolag då hamnar i likviditetsbrist innebär det att likviderna är slut eller inte är tillräckliga för att betala kommande utgifter. Detta kallas att vara illikvid.

Likviditetsbudget

Något som vi på Svensk Företagsrekonstruktion AB alltid gör när vi hjälper bolag att genomföra rekonstruktioner är att upprätta en likviditetsbudget. Detta för att kunna prognostisera hur de närmaste månaderna kommer att påverka likviditeten och upptäcka eventuella problem i tid. Att upprätta en likviditetsbudget är absolut inget man ska göra först när problem uppdagas. Om man tillsammans med sin interna eller externa redovisning upprättar en likviditetsbudget kan eventuella illikvida situationer upptäckas, förutsatt att man följer upp likviditetsbudgeten med jämna mellanrum. Vid nyttjande av extern redovisningskonsult, se till att ha en bra redovisningskonsult som ger dig ett mervärde och inte bara bokför in- och utbetalningar samt hanterar betalningar till Skatteverket. Du kan spara mycket pengar genom att använda dig av rätt bokföringsbyrå för just dina behov.

Vid analysering av likviditetsbudgeten kan man också se när bolagets kundfakturor ska vara inbetalda, vilket ökar kassan. I en illikvid situation är det av stor vikt att ha koll på sin in- och utfakturering. Ofta står de egna utgifterna på 30 dagars betalning, vilket medför att ens egen fakturering borde vara minst densamma för att verksamheten inte ska agera bank åt sina kunder. När betalningssvårigheterna uppstår kan man försöka att samtala med sina kunder för att korta ner kredittiden för att få in likvider snabbare. Tänk på att alltid ha en god kundrelation, det kan vara av stor vikt i svåra situationer. Något som också är viktigt att komma ihåg är att våga skicka sina uteblivna intäkter till inkasso. Det är ibland lätt att vara för snäll och hoppas på att kunden förr eller senare kommer att betala. Men att själv agera bank när man samtidigt har problem är inte att rekommendera. Var noga med att ha koll på dina säljvillkor och använd sedan dessa för att få hjälp med inbringande av uteblivna intäkter.  

I de fall när företag har lagerverksamhet (försäljning av varor osv.) är även här likviditetsbudgeten ett bra verktyg för att ha koll på sin betalningsförmåga. Vid stora inköp få gånger om året krävs att man har koll på sin likvida situation för att inte hamna i knipa. 

Checkkreditkonto

Ett verktyg som banken tillhandahåller för att underlätta arbetet med sin egen likviditet är att upprätta ett checkkreditkonto. En checkkredit är en slags konsumtionskredit som läggs på ert rörelsekonto. Jag vill återigen poängtera det jag nämnde i mitt förra inlägg, att ha en god relation med banken. Vid passiva bankrelationer kan det upplevas svårare att få hjälp när knipan är ett faktum. Har man en ständigt pågående och proaktiv relation med sin bank blir problemen lättare att övervinna när de uppdagas

Factoring

Som även har nämnts i ett tidigare inlägg är en sista utväg i att sälja sina fakturor, så kallad factoring. Detta är dock en dyr kredittjänst och bör endast användas i samband med kortare illikvida situationer. 

 

Om du har frågor på ovanstående och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Svensk Företagsrekonstruktion så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.