Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Finansiering

Vad gör man när företaget har likviditetsproblem?

I det här inlägget diskuterar vi likviditetsbrist och tar bland annat upp vilka verktyg som är bra att använda för att undvika framtida illikvida situationer.

Likviditet

Vad innebär likviditetsbrist? Och vad är likviditet? För företag innebär likviditet ett företags förmåga att betala sina utgifter och eventuella skulder i den takt de förfaller till betalning. Det kan vara till exempel fakturor och banklån, men även löner till anställda. Om ett företag ska gå in i tillväxtfas och expandera är likviditet också en viktig faktor, eftersom det nästan alltid krävs investeringar för att expandera. När ett företag får likviditetsbrist innebär det att likviderna antingen är helt slut, eller inte är tillräckliga för att betala kommande utgifter. Detta kallas att vara illikvid.

Likviditetsbudget

Hur ska företaget säkerställa att det inte hamnar i en situation med likviditetsbrist? Ett bra första steg är att upprätta en likviditetsbudget. För att komma igång snabbt kan du ladda ner vår gratismall för likviditetsbudget.

Att upprätta en likviditetsbudget är inget man ska göra först när problem uppdagas. Om företag kontinuerligt utgår från en likviditetsbudget kan eventuella illikvida situationer upptäckas och förhindras innan de ens uppstår. Vi på 180 grader genomför ofta företagsrekonstruktioner av företag som redan har drabbats av likviditetsproblem. Som en del i rekonstruktionen hjälper vi företaget att upprätta en likviditetsbudget för att kunna prognostisera hur de närmaste månaderna kommer att påverka likviditeten. Budgeten används också för att identifiera problem och planera och genomföra åtgärder under processens gång för att företaget ska återfå god likviditet. Många gånger hade problemen helt kunnat undvikas om företaget redan från början hade haft rätt verktyg för uppföljning och planering.

Av likviditetsbudgeten framgår bland annat när företagets kundfakturor ska betalas av kund, vilket ökar kassan, och när leverantörsfakturor ska betalas av företaget, vilket minskar kassan. I en illikvid situation är det av stor vikt att följa upp sina faktureringsrutiner och betalningsvillkor. Om företaget generellt har 30 dagars betalningsvillkor på leverantörsfakturor måste företagets egna betalningsvillkor gentemot kund vara minst desamma för att verksamheten inte ska agera bank åt sina kunder och drabbas av betalningsproblem. Vid utebliven betalning från kund är det viktigt att omgående uppmärksamma kunden på att fakturan har förfallit till betalning, och att i nästa steg skicka fakturan vidare till inkasso för indrivning. Om du vill ha tips på vad du kan göra för att lösa betalningsproblem kan du läsa vidare här.

För företag som säljer varor som lagerhålls kan det vara extra viktigt att följa upp betalningsförmågan med en budget. Om företaget gör stora inköp till lagret vid få tillfällen, till exempel vår och höst, krävs att företaget har koll på sin likvida situation för att inte hamna i en situation där lagret inte kan fyllas på inför försäljningssäsongen. 

Checkkreditkonto

Banker erbjuder ofta checkkreditkonton, d.v.s. en slags konsumtionskredit som läggs på ert rörelsekonto. Det kan vara ett bra sätt att överbrygga tillfälliga likviditetsproblem vid t.ex. säsongsvariationer, för företag som lagerhåller, eller för företag som behöver ligga ute med kostnaden för material under viss tid innan kunden betalar för både arbete och material. Observera dock att företaget inte ska leva enbart på lånade pengar. Sett i ett längre perspektiv måste företaget ha egen lönsamhet och intjäningsförmåga genom försäljning och dylikt. Försök inte låna dig ur kriser om du inte först har identifierat problemet och har en plan för hur företaget ska kunna återfå hållbar och långsiktig lönsamhet.

Factoring

Företag som behöver få in likvida medel snabbt och som inte kan ha korta kredittider på sina egna fakturor kan välja att sälja eller belåna sina fakturor. I vissa situationer, så som vid expansion eller vid tillfälliga betalningsproblem, är factoring en mycket bra tjänst för att snabbt frigöra kapital, men du behöver vara medveten om att factoring innebär en viss kostnad som påverkar din egen vinstmarginal. 

Kontakta oss om du vill ha råd om hur du kan säkra ditt företags likviditet!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.