Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion och lönegaranti

Det är vanligt att lönekostnaden är den största kostnaden för ett företag. Det är därför ofta svårt för ett företag att betala ut lön när företaget får likviditetsproblem. Genom lönegarantin ges tid för likviditeten att återhämta sig, det genom att företaget inte behöver betala ut löner och arbetsgivaravgifter under lönegarantiperioden.

Vad är lönegaranti?

Lönegaranti innebär att den anställde kan få ersättning av Länsstyrelsen för den lön som arbetsgivaren är skyldig arbetstagaren. Lönegaranti utgår för lön som intjänats under tre månader före beslut om rekonstruktion, men som ännu inte har betalats ut av bolaget. Vidare kan lön utgå för en månad efter beslutet om rekonstruktion. Maxbeloppet för lönegarantin är fyra prisbasbelopp för varje anställd, vilket år 2019 är 186 000 kr. Lönegarantin kan, förutom vanlig lön, även omfatta provision, bonusar och övriga jämställda ersättningar till anställda.

Positiva effekter av lönegarantin

Det finns flera positiva aspekter med att använda lönegaranti under en rekonstruktion. Främst så säkerställer den lönen för de anställda och de kan vara trygga i att de kommer att få ut lön. Arbetstagarna kan fokusera på sitt jobb och företaget kan fortsatt bedriva sin löpande verksamhet.Nyfiken?  Hör av dig så tar vi ett första kostnadsfritt möte Kontakta oss

För företaget är lönegarantin ett bra sätt att återfå likviditet i bolaget då det under en tid inte behöver stå lönekostnaderna. På så vis kan bolaget erhålla medel för att klara tiden under rekonstruktionen. Förutom att lönegarantin tillfälligt ger bolaget medel till lön, så behöver det inte stå kostnaden för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter under den löneperiod som lönegarantin avser.

När betalas lönegarantin ut?

Processen för en utbetalning av lönegaranti kan göra att löneutbetalningen inte kom i avtalad tid. Det är rekonstruktören som tar beslutet om lönegaranti för de anställda. Detta gör han baserat på underlag som arbetsgivaren tillhandahåller, såsom anställningsavtal och tidigare löneinformation. Efter att beslut tagits skickas en underrättelse till Länsstyrelsen, som genomför utbetalningen. Hela processen ska ske med skyndsam handläggning, men det kan vara bra att veta att det ibland kan ta längre tid än planerat. Det är därför bra att vara ute i god tid.

Ska lönegarantin betalas tillbaka?

Den bruttolönen som Länsstyrelsen står för måste bolaget betala tillbaka efter rekonstruktionen. Dock blir kostnaden ofta mindre än om bolaget betalat lönen själva. Lönegaranti som utgår för månaden efter ansökningsdagen för rekonstruktionen ska återbetalas i sin helhet. Om lönegaranti har utgått som hänför sig till tiden innan ansökan om företagsrekonstruktion så kommer beloppet omfattas av ackordet i slutet av rekonstruktionen. Det innebär att beloppet ofta skrivs ner till viss del och kostnaden i slutändan blir mindre för bolaget. Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter behöver inte betalas tillbaka.

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Hör av dig till oss idag så bokar vi in ett kostnadsfritt uppstartsmöte!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.