Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Kundperspektiv

Vad händer om min leverantör genomgår en rekonstruktion?

Hur påverkas kunden när en leverantör genomgår en rekonstruktion? Finns det några risker med att anlita ett företag som genomgår en rekonstruktion och vad bör kunder och beställare tänka på? I den här artikeln redogör vi för rekonstruktionsförfarandet ur ett kundperspektiv. 

En rekonstruktion syftar till att hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem att återfå en sund och livskraftig verksamhet. Verksamheten ska drivas vidare under och efter rekonstruktionen och företaget är i regel beroende av ett fortsatt inflöde av kunder för att rekonstruktionen ska lyckas.  

Företagets ställföreträdare behåller rådigheten över verksamheten under hela rekonstruktionsprocessen, vilket innebär att du som kund kanske inte alls märker av den pågående rekonstruktionen. Du möter samma personer som tidigare och företaget fortsätter att leverera varor och tjänster till dig.  

Om du köper varor eller tjänster som ska levereras omgående eller under en kortare tidsperiod behöver du normalt inte tänka på något särskilt när du gör affärer med en leverantör i rekonstruktion. Du kan lugnt genomföra affären utan att beakta den pågående rekonstruktionen.  

Om du känner dig osäker på om du törs anlita en leverantör som genomgår en rekonstruktion för ett omfattande uppdrag eller om affären gäller ett löpande avtal på lång tid kan det vara en god idé att kontakta rekonstruktören och ställa frågor om den rådande situationen. På så vis kan du få bekräftat av en oberoende part att rekonstruktionen genomförs enligt plan och att leverantören är på väg att återhämta sig från den ekonomiska svackan.  

Vid längre projekt som är förenade med höga kostnader, t.ex. vid ett husbygge, kan det även vara bra att prata med ditt försäkringsbolag och höra dig för om vad försäkringsavtalens villkor säger om rekonstruktion och obeståndssituationer för att tillse att du och din leverantör har rätt försäkringsskydd. Du kan även diskutera med din leverantör hur ni lägger upp projektet på ett sätt som är tryggt och fördelaktigt för er båda.  

Som kund till ett företag i rekonstruktion har du en nyckelroll i genomförandet av rekonstruktionen. Du kan hjälpa din leverantör genom processen genom att vara noga med att betala leverantörens fakturor i tid och genom att fortsätta köpa varor och tjänster från leverantören. Många gånger är leverantörens likviditet något ansträngd under rekonstruktionens inledande fas, du kan underlätta för din leverantör genom att om möjligt betala fakturan så snart du får den skickad till dig. Om du är nöjd med din leverantör har ni båda allt att vinna på att ni hjälps åt genom processen för att skapa goda förutsättningar för fortsatta affärer på lång sikt. 

 

Om du vill ha mer information om hur en rekonstruktion går till är du välkommen att kontakta oss

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.