Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Leverantör i rekonstruktion - törs jag göra affärer  ändå?

Hur påverkas kunden när en leverantör genomgår en rekonstruktion? Finns det några risker med att anlita ett företag som genomgår en rekonstruktion och vad bör kunder och beställare tänka på? I den här artikeln redogör vi för rekonstruktionsförfarandet ur ett kundperspektiv. 

En rekonstruktion syftar till att hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem att återfå en sund och livskraftig verksamhet. Verksamheten ska drivas vidare under och efter rekonstruktionen och företaget är i regel beroende av ett fortsatt inflöde av kunder för att rekonstruktionen ska lyckas.  

Företagets ställföreträdare behåller rådigheten över verksamheten under hela rekonstruktionsprocessen, vilket innebär att du som kund kanske inte alls märker av den pågående rekonstruktionen. Du möter samma personer som tidigare och företaget fortsätter att leverera varor och tjänster till dig.  

Konsumentvaror och korta avtal

Om du köper varor eller tjänster som ska levereras omgående eller under en kortare tidsperiod behöver du normalt inte tänka på något särskilt när du gör affärer med ett företag i rekonstruktion. Du kan genomföra affären utan att beakta den pågående rekonstruktionen särskilt.  

Långa projekt och avtal

Om du har behov av att anlita en leverantör för ett omfattande projekt, eller om affären gäller ett leveransavtal som löper under lång tid, är det förståeligt om du känner dig osäker på om det är säkert att anlita en leverantör som är under rekonstruktion. Du är förstås intresserad av att leverantören ska kunna leverera enligt avtal under hela avtalstiden och inte drabbas av konkurs mitt under ett pågående projekt.

Det kan vara en god idé att kontakta både rekonstruktören och leverantören och ställa frågor om den rådande situationen för att få mer information hur rekonstruktionsprocessen fortskrider och när rekonstruktionen förväntas kunna avslutas.

Om rekonstruktören meddelar att rekonstruktionen fortgår helt enligt plan och att företagets ekonomi har förbättrats bör det vara tämligen riskfritt att anlita leverantören även för långa och kostsamma projekt, men precis som för företag utan ekonomiska bekymmer kan förstås oförutsedda händelser inträffa som förändrar läget. Utfästelser från rekonstruktören om nuläget är givetvis ingen absolut garanti för att rekonstruktionen ska lyckas, men genom att prata med rekonstruktören kan du få bekräftat av en oberoende part att företaget är på väg att återhämta sig från den ekonomiska svackan. Rekonstruktören är nämligen inte ett ombud för företaget utan ska förhålla sig neutral till alla parter. Om du vill lära dig mer om rekonstruktörens roll i en rekonstruktion kan du läsa vidare här.

Vid längre projekt som är förenade med höga kostnader, t.ex. vid ett husbygge, kan det även vara bra att prata med ditt försäkringsbolag och höra dig för om vad försäkringsvillkoren säger om rekonstruktion och obeståndssituationer för att tillse att både du och din leverantör har rätt försäkringsskydd. Du kan även diskutera med din leverantör hur ni lägger upp projektet på ett sätt som är fördelaktigt för er båda.  

När inleds en rekonstruktion?

Det kan vara tryggt att veta att en rekonstruktion inte alls ska inledas om det är uppenbart att företagets ekonomi är bortom räddning. I sådana fall är rekonstruktion verkningslöst och företaget bör istället ansöka om konkurs. Om en rekonstruktion har inletts så innebär det att både rekonstruktören och tingsrätten har bedömt att det finns förutsättningar för rekonstruktionen att lyckas och att företaget bedöms har överlevnadsförmåga.  

Som kund till ett företag i rekonstruktion har du en nyckelroll i genomförandet av rekonstruktionen. Du kan hjälpa din leverantör genom processen genom att vara noga med att betala dennes fakturor i tid och genom att fortsätta köpa de varor och tjänster som leverantören erbjuder. Om du är nöjd med din leverantör har ni båda mycket att vinna på att ni hjälps åt genom processen för att skapa goda förutsättningar för fortsatta affärer på lång sikt. 

Om du vill ha mer information om hur en rekonstruktion går till är du välkommen att kontakta oss

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.