Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad händer om ett företag hamnar hos kronofogden?

Processen och konsekvenserna av att en skuld hamnar hos Kronofogden skiljer sig åt beroende på om den som är skyldig att betala är en fysisk person eller en juridisk person (företag). Det är dessutom vissa skillnader om den skuld som skickas till Kronofogden är till en privat fordringsägare eller till en statlig myndighet, t.ex. Skatteverket. 

Innan Kronofogden blir inblandad har bolaget, som hädanefter kallas för ”gäldenären”, en förfallen faktura och oftast mottagit en eller flera betalningspåminnelser och inkassokrav med hot om att skulden kan komma att överlämnas till Kronofogden om den inte betalas. Hur lång tid den processen tar beror på fordringsägarens indrivningsrutiner, men generellt sett brukar det dröja i vart fall ett par månader. När Kronofogden får in ett ärende om skuldindrivning skickas ett meddelande till gäldenären. I meddelandet finns ett delgivningskvitto som ska skickas tillbaka för att intyga att gäldenären har mottagit meddelandet. I kvittot finns också möjlighet att skriva om gäldenären bestrider skulden eller medger att den ska betalas.

BETALNINGSANMÄRKNING

För juridiska personer innebär redan en ansökan från fordringsägaren till Kronofogden en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning kan påverka gäldenärens kreditbetyg som påverkar möjligheter att få lån, delta i upphandlingar mm. Om en skuld som skickas till Kronofogden är felaktig kan betalningsanmärkningen undanröjas. Det kräver oftast mycket arbete för gäldenären själv med att ta kontakt med olika kreditbedömningsföretag och be dem att ta bort betalningsanmärkningen ur sina system.

UTMÄTNINGSFÖRSÖK

Om gäldenären medger skulden har gäldenären viss angiven tid på sig att betala skulden, inklusive Kronofogdens avgifter och eventuella andra avgifter som fordringsägaren har krävt att få ersättning för. Om gäldenären inte betalar kan Kronofogden försöka skaffa fram betalning genom ett utmätningsförsök. Det innebär att Kronofogden försöker beslagta och sälja någon av gäldenärens tillgångar. Om utmätningsförsöket misslyckas kan det leda till att fordringsägaren ansöker om att försätta gäldenären i konkurs. Det finns en viss möjlighet att förhandla med Kronofogden och fordringsägaren om en avbetalningsplan. Det finns också en möjlighet att förhandla med fordringsägaren om att återta skulden från Kronofogden.

BESTRIDA SKULD

Om gäldenären bestrider skuldens existens, storlek eller sin egen skyldighet att betala lämnar Kronofogden över ärendet till tingsrätten, som får till uppdrag att avgöra vilken betalningsskyldighet som finns. I tingsrätten får både fordringsägaren och gäldenären lägga fram sina argument och bevisning för varför betalningsskyldighet finns eller inte finns. När tingsrätten utfärdar en dom kan fordringsägaren lämna över den till Kronofogden som meddelar utslag och som kan driva in skulden på samma sätt som nämndes tidigare. 

Om du har frågor eller driver företag och har svårt att betala dina skulder i tid är du välkommen att kontakta oss! 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.