Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Skuldnedskrivning Företagande

Rekonstruktion och förbrukat eget kapital

En rekonstruktion kan råda bot på flera olika problem. I detta blogginlägg går vi kortfattat igenom hur ett bolag kan åtgärda kapitalbrist genom skuldnedskrivningar.

Ackordsvinst och bolagets egna kapital      

Det finns regler för vilka åtgärder bolagets ledning måste vidta vid misstanke om kapitalbrist. Du kan läsa mer om det här.

Om bolaget har konstaterad kapitalbrist måste det egna kapitalet återställas på något sätt. De flesta företagsrekonstruktioner avslutas oftast med att en ackordsuppgörelse kommer till stånd, antingen genom ett offentligt ackord eller genom ett underhandsackord. Ett ackord är en nedskrivning av bolagets skulder. Förutom att ett ackord ger bolaget en möjlighet att fortsätta sin verksamhet och undvika konkurs har det även en positiv inverkan på bolagets egna kapital.

När bolaget når en uppgörelse om ackord, och därmed inte längre behöver betala en del av skulderna, uppkommer en bokföringsmässig vinst kallad ackordsvinst. Ackordsvinsten motsvarar det belopp som skulderna skrivs ner med, alltså det belopp som bolaget inte kommer att behöva betala tillbaka till sina fordringsägare. Det egna kapitalet förbättras med motsvarande ackordsvinst och ackordsvinsten är i sig inte skattepliktig. Ackordsvinst kan många gånger vara en avgörande faktor för att ett bolags egna kapital ska kunna återställas.

Det finns fler sätt att hantera kapitalbrist. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.