Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Hur ansöker jag om företagsrekonstruktion?

Om ditt företag har redan nu har betalningssvårigheter, eller om du bedömer att företaget kommer få svårt att betala sina skulder på sikt, är det dags att se över möjligheten att rekonstruera företaget. Det är viktigt att inte vänta för länge eftersom det kan innebära att företagets ekonomiska problem blir värre och att det till slut inte längre finns möjlighet till rekonstruktion. I detta blogginlägg går vi igenom hur du gör för att ansöka om företagsrekonstruktion.

Kan företaget rekonstrueras?

För att ett företag ska beviljas rekonstruktion krävs kortfattat att företaget nu, eller inom kort, inte kommer kunna betala sina skulder samt att det är sannolikt att företaget med rekonstruktionens hjälp kan få bukt med de ekonomiska problemen och återfå lönsamhet. Här kan du läsa mer om när ett företag kan ansöka om rekonstruktion.

Vem kan vara rekonstruktör?

Om du anser att det finns förutsättningar för rekonstruktion eller om du behöver hjälp med att bedöma situationen ska du ta kontakt med en någon som arbetar som rekonstruktör. En rekonstruktör är ofta en jurist som specialiserat sig på just företagsrekonstruktioner och som har mycket god kompetens inom både juridik och ekonomi. Här kan du läsa mer om rekonstruktören och dennes uppgifter.

När du kontaktar rekonstruktören kommer denne att vilja att du berättar om din verksamhet, om varför betalningssvårigheterna har uppkommit och om hur du ser på företagets framtid. Rekonstruktören kommer även att vilja ta del av ekonomiska rapporter för att kunna bilda sig en uppfattning om företagets ekonomiska ställning. Om rekonstruktören anser att en företagsrekonstruktion är lämplig för ditt företag ska ni tillsammans upprätta en plan för hur verksamheten ska kunna återfå lönsamhet, en så kallad rekonstruktionsplan.

Om rekonstruktören bedömer att det saknas förutsättningar för att rekonstruera företaget innebär det inte per automatik att du måste sätta företaget i konkurs utan du kan förstås se över om det finns andra möjligheter att rädda verksamheten. Du väljer själv hur du vill gå vidare men tänk på att inte vänta för länge med att ansöka om konkurs om du inte hittar någon lösning på problemen, eftersom du annars riskerar att försätta både dig själv och företagets fordringsägare i ett sämre läge ju längre tiden går.

Hur ska företaget göra för att ansöka?

En ansökan om företagsrekonstruktion ska lämnas in till den tingsrätt som handlägger ärenden i området där företaget har sitt säte. Om du är osäker på vilken tingsrätt ditt företag tillhör kan du ta reda på det här. Observera att företaget kan ha olika adress för säte och postadress och att det alltså är sätet som avgör vilken domstol som är behörig att handlägga rekonstruktionen.

En ansökan om rekonstruktion ska innehålla följande:

  • en kortfattad redogörelse för gäldenärens, d.v.s. företagets, ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna,
  • en borgenärsförteckning, alltså en förteckning över företagets skulder och vem som är fordringsägare,
  • en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten skall bedrivas i fortsättningen och en uppgörelse nås med borgenärerna, och
  • ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget.

Om ansökan inte är korrekt och komplett ska den avvisas av tingsrätten. Rekonstruktören kan hjälpa till att upprätta ansökan så att den uppfyller lagens krav, men det är du som företräder företaget som lämnar in ansökan för företagets räkning. En ansökan om rekonstruktion kan också göras av någon av företagets fordringsägare men det är vanligast att företaget själv ansöker.

Tingsrätten brukar kunna fatta beslut om företagsrekonstruktion så snabbt som inom 24 timmar från det att ansökan lämnades in. I samband med att du ansöker om företagsrekonstruktion ska du även betala ansökningsavgiften till tingsrätten. För närvarande uppgår ansökningsavgiften till 2 800 kr. 

Läs mer om hur rekonstruktionsprocessen går till här eller kontakta oss om du behöver få kontakt med en rekonstruktör. Det första mötet är alltid kostnadsfritt.

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.