Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad är rekonstruktion?

Rekonstruktion är ett sätt för företag att återfå livskraften och skapa förutsättningar för att nå en lönsam framtid. Genom att ansöka om företagsrekonstruktion ger du företaget andrum. Vi är med er under hela processen och hjälper till med gediget kunnande, juridisk expertis och kvalificerad rådgivning.  Nedan förklarar vi de 9 stegen i rekonstruktionsprocessen. 

1. Inledande möte 

Till en början erbjuder vi ett kostnadsfritt uppstartsmöte där våra jurister och ekonomer går igenom om ditt företag har förutsättningar för att genomgå rekonstruktion. Om det finns förutsättningar för detta gör vi upp en preliminär plan för hur en rekonstruktion av ditt bolag kan genomföras och påbörjar förberedelserna på hur en ansökan till tingsrätten kan se ut. 

2. Förberedelse av ansökan

Efter mötet tar vi fram en offert för vårt arbete i diskussion med ditt bolag. Godtas offerten börjar vi förbereda en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten. Ansökan upprättas i samarbete med dig och ditt bolag och lämnas sedan in den till tingsrätten för prövning.   

3. Beslut om företagsrekonstruktion

Om tingsrätten beslutar om rekonstruktion gäller följande. En rekonstruktör utses för ditt bolag. Våra rekonstruktörer har lång erfarenhet av rekonstruktion, gott renommé och god förståelse för vardagen i ett rekonstruktionsbolag. Rekonstruktörens uppgift är att undersöka om den verksamhet ditt bolag bedriver kan fortsätta helt eller devis och i så fall hur detta ska ske samt om det finns förutsättningar för bolaget att träffa en uppgörelse med bolagets borgenärer. 

4. Samarbetet under rekonstruktionen

Vi stödjer ditt bolag under hela rekonstruktionen och förhandlar med dina fordringsägare och Skatteverket samt tar fram en rekonstruktionsplan för ditt bolag där en plan för rekonstruktionens genomförande utformas. Vi genomför allt detta i samarbete med dig, så att du kan fokusera på ditt företags kärnverksamhet under rekonstruktionens genomförande.   

5. Lönegaranti

Lönegarantin innebär att de anställda kan få ersättning för lön som arbetsgivaren är skyldig arbetstagaren genom Länsstyrelsen. Lönegaranti utgår för lön som har intjänats under tre månader före beslut om rekonstruktion men som ännu inte har betalats ut av bolaget samt en månad efter beslutet om rekonstruktion. Lönegarantin skapar ett andrum för företagets likviditet och vi hjälper er med hanteringen. Efter att rekonstruktionen är avslutad ska bolaget betala tillbaka det utbetalda lönegarantibeloppet förutom arbetsgivaravgifterna. Delar av lönegarantibeloppet omfattas även av ackordet, vilket betyder att lönegarantibeloppet kan skrivas ned till maximalt 25%. 

6. Borgenärssammanträde 

Om tingsrätten bifaller ditt bolags ansökan om företagsrekonstruktion ska domstolen inom tre veckor kalla till ett borgenärssammanträde. Vid detta sammanträde ska fordringsägarna uttala sig om rekonstruktionen av ditt företag ska fortsätta eller inte. Du som företräder bolaget deltar tillsammans med rekonstruktören.   

7. Arbete under rekonstruktionen 

En rad olika regler för ditt företag träder i kraft under rekonstruktionens genomförande. Bland annat får bolaget inte ingå nya avtal eller förpliktelser utan rekonstruktörens samtycke. Bolaget är även skyldig att följa rekonstruktörens instruktioner och lämna de uppgifter som är av betydelse för rekonstruktionen av verksamheten. Det ska dock särskilt poängteras att du behåller kontrollen över bolaget under rekonstruktionens genomförande.   

8. Ackord

En av de stora fördelarna med en rekonstruktion är så kallat ackord. Ett ackord innebär att ditt företag träffar en överenskommelse med sina fordringsägare där bolagets skulder skrivs ned med en viss procent av fordringen. Ett ackord kan även innebära att betalningsvillkoren ändras genom exempelvis en överenskommelse om anstånd med betalning eller avbetalningsplan. Det finns två typer av ackord under en företagsrekonstruktion; underhandsackord och offentligt ackord. Underhandsackord innebär att ditt företag sluter en överenskommelse formlöst om skuldnedskrivning. Ett offentligt ackord däremot fastställs av tingsrätten efter att borgenärerna röstat om det ska godtas eller inte vid en ackordsförhandling. 

9. Rekonstruktionen avslutas

Efter ackordet avslutas rekonstruktionen och ditt företag kan fortsätta bedriva verksamhet och skapa värde för dina leverantörer, kunder, anställda och dig. 

 

Hör av dig till oss idag så bokar vi in ett kostnadsfritt uppstartsmöte!  

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.