Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

När kan ett företag ansöka om företagsrekonstruktion?

Vi har i tidigare inlägg redogjort för hur en företagsrekonstruktion går till och de fördelar som följer med denna process. I detta inlägg presenteras när du som företagare borde överväga att ansöka om företagsrekonstruktion.

Förutsättningar för företagsrekonstruktion

Enligt lagen om företagsrekonstruktion måste två förutsättningar vara uppfyllda för att ett företag ska kunna ansöka om företagsrekonstruktion:

  • Företaget ska inte kunna betala sina skulder nu eller inom kort.
  • Det ska finnas skälig anledning att anta att syftet med en företagsrekonstruktion kan uppnås.

Betalningsförmåga

Om ditt företag inte kan betala sina leverantörsfakturor och skatter på förfallodatum, eller om du tror att så kommer vara fallet inom kort, är det läge att överväga att ansöka om företagsrekonstruktion. Ett typexempel på när det kan vara lämpligt är att ansöka om företagsrekonstruktion är när du som företagare inser att ditt företag inte kommer ha råd att betala skatten på förfallodagen.

Ett beslut om rekonstruktion medför att ditt företags befintliga skulder ”fryses”. I samband med att företaget påbörjar rekonstruktionen inträder nämligen ett lagstadgat förbud mot att betala leverantörsfakturor och skatter som hänför sig till tid innan ansökan om företagsrekonstruktion. Däremot måste alla nya leveranser under rekonstruktionen betalas. Detsamma gäller för skatt på omsättning och löneutbetalningar under rekonstruktionen. Företaget får inte får bygga nya skulder under processens gång.

Ett annat alternativ när ditt företags situation börjar bli ohanterlig är att ansöka om konkurs. Detta är emellertid förenat med en rad risker och nackdelar för dig som ställföreträdare, och innebär ofta stor värdeförstöring för företagets fordringsägare och förlorade arbetstillfällen för personalen. Om ditt företag har obetalda skatter som redan har förfallit till betalning när du ansöker om konkurs, finns det risk för att du som företagare kan bli personligt betalningsansvarig för skatteskulden.

Syftet med en företagsrekonstruktion

Den andra förutsättningen för att kunna ansöka om företagsrekonstruktion är att syftet med företagsrekonstruktionen ska kunna uppnås. Ett företag som ansöker om företagsrekonstruktion måste ha en plan för hur det ska finansiera företagsrekonstruktionen och ett eventuellt ackord. Utöver detta måste företaget kunna redogöra för hur det kan att gynnas av en företagsrekonstruktion, och hur företaget ska kunna återfå lönsamhet och livskraft. Detta kallas för ”rekonstruktionsplan”. Om företaget saknar förutsättningar att återfå långsiktig lönsamhet, eller med stor sannolikhet kommer att bygga nya skulder under rekonstruktionen, kan syftet sannolikt inte uppnås.

Vi på 180 grader har lång erfarenhet av företagande, affärsutveckling och lönsamhetsarbete, och vi vet vad som krävs för att en företagsrekonstruktion ska lyckas. Ta gärna hjälp av oss för att avgöra om en företagsrekonstruktion är lämpligt för ditt företag eller om det finns något annat du kan göra för att komma tillrätta med företagets ekonomiska problem.

Boka ett kostnadsfritt möte här!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.