Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Finansiering

Rekonstruktion och betalningsproblem

Den här artikeln handlar om vad som händer när ett bolag inte kan betala sina leverantörsskulder; vad ska bolaget tänka på och varför är det lätt hänt att bolaget felprioriterar när pengarna inte räcker till att betala alla? 

Prioriteringar vid likviditetsbrist

När bolag hamnar i likviditetsbrist och har svårt att betala löner, leverantörer och skatter och avgifter till det allmänna händer det ofta att bolagets ledning bestämmer sig för att prioritera vissa betalningar framför andra. Ofta prioriteras då de anställdas löner samt betalning till viktiga leverantörer som bolaget är beroende av. Det är förståeligt men inte nödvändigtvis helt rätt. Genom att exempelvis avvakta med betalningar till Skatteverket riskerar bolaget att restföras hos kronofogden vilket medför försämrat kreditbetyg och risk för utmätning. Bolaget riskerar även att förlora f-skatten om fler skatter förfaller. Bolagets ställföreträdare riskerar dessutom att få företrädaransvar för bolagets skulder. Frågan är då hur bolaget ska göra om inte pengarna räcker till?

Likviditetsbrist utanför företagsrekonstruktion

I vissa fall kan bolaget få anstånd med betalningar till både leverantörer och Skatteverket. Det är viktigt att bolaget är proaktivt och snabbt tar kontakt med berörda fordringsägare när bolaget inser att det har drabbats av likviditetsbrist, eller kommer att drabbas inom kort. Ett bra sätt att följa upp bolagets betalningsförmåga är att upprätta och använda en likviditetsbudget. Du kan ladda ner vår gratismall för likviditetsbudget här. Fler tips om vad bolaget kan göra för att hantera redan uppkomna likviditetsproblem hittar du här.

Företagsrekonstruktion

Om bolaget inte kan betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning kan bolaget ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion. Förenklat kan sägas att konkurs är ett alternativ för bolag som helt saknar förmåga att återfå lönsamhet, medan rekonstruktion är till för att rädda bolag som har tillfälliga betalningsproblem. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan konkurs och rekonstruktion här.

Bolaget ansöker om rekonstruktion i tingsrätten. Rekonstruktionen gör att bolaget får betalningsförbud för alla sina skulder, och bolaget varken kan eller får längre prioritera vissa betalningar framför andra. För att de anställda ska vara skyddade betalar staten deras löner under viss tid genom statlig lönegaranti. Rekonstruktionen skyddar bolaget från konkurs och utmätning, och bolaget få i regel behålla f-skatten trots eventuella skatteskulder. Mot slutet av rekonstruktionen kan bolaget erbjuda fordringsägarna betalning med minst 25 % av skulderna och resterande del av skulderna skrivs bort. Bolaget kan förstås även betala alla sina skulder till fullo om ekonomin tillåter.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.