Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Finansiering

Problem med att betala leverantörsskulder - Vad gör jag?

 

Den här artikeln handlar om vad som händer när ett bolag inte kan betala sina leverantörsskulder. Det finns några saker man ska tänka på när man hamnar i likviditetsbrist och det är dessutom lätt att felprioritera. Att hela tiden jobba proaktivt är en viktig del för att undvika likviditetsbrist.

Prioriteringar vid likviditetsbrist

När bolag hamnar i likviditetsbrist och har svårt att betala löner, leverantörer, Skatteverket och så vidare, händer det ofta att ledningsgruppen samlas för att prioritera vad som kan och skall betalas och i vilken ordning. Av vår erfarenhet att döma prioriteras löner och leverantörsskulder högre än skatt. Detta då man ofta har en relation med sina leverantörer och i synnerhet sina anställda. Att prioritera bort Skatteverket är dumt av många skäl inte minst för att det finns risk för företrädaransvar.

Mer om det i ett annat inlägg eftersom vi i detta blogginlägg fokuserar på vad som händer när leverantörsskulder inte betalas, men även vilka åtgärder som kan vidtas för att lösa likviditetsproblem. Jag tänker att vi angriper det här ifrån två synvinklar. Den ena där bolaget inte är i en företagsrekonstruktion, och den andra där bolag har fått sin ansökan om företagsrekonstruktion godkänd. Det skall också tilläggas att alla fall är unika och detta bara är en generell kommentar kring ämnet.

Likviditetsbrist utanför företagsrekonstruktion

I det första fallet, när likvidbristen infinner sig och bolaget i fråga står utanför företagsrekonstruktion, handlar det i första hand om att kommunicera med sina leverantörer. Är det leverantörer där man redan har ett upparbetat förtroende och som man ser fortsatt samarbete med framöver kan det i många fall gå att komma överens om anstånd och en temporärt längre kredittid. Men i nästan alla fall finns det leverantörer som kräver att tidigare given kredittid fortfarande skall gälla. Att begära anstånd med tidigare utställda fakturor kan dock leda till att leverantören fortsättningsvis vill ha betalt i förskott. En lösning kan vara att använda sig av fakturabelåning. Det betyder att ett kreditbolag eller bank köper bolagets utstående fakturor till kunder för att på så sätt få in pengar snabbare. På detta sätt kan man skapa sig en boost i likviditeten och få bättre möjlighet att betala sina skulder.

Likviditetsbrist vid företagsrekonstruktion

Om bolaget, i det andra fallet, befinner sig i företagsrekonstruktion, är bolaget belagt med betalningsförbud för alla leverantörsfakturor som innebär leverans före det datum när företetagsrekonstruktionen inleddes. Detta betyder dock att alla löpande leverantörsfakturor för sådant som levererats under rekonstruktionen skall betalas i samband med leverans. Innan vi på Svensk Företagsrekonstruktion hjälper till att försätta bolag i företagsrekonstruktion analyserar vi tillsammans med bolaget hur den ekonomiska situationen ser ut. Detta för att redan från början ha en plan om hur balans och likviditet skall återställas. I och med att lönegaranti utgår i företagsrekonstruktion bildas automatiskt en boost i likviditeten. Dock kan ytterligare åtgärder behövas gällande bolagets leverantörssituation och även i en rekonstruktion kan fakturabelåning bli aktuell.

Behåll en god relation till banken

Något som många företagare också glömmer är att alltid hålla god ton med banken, både när det går bra och när det går dåligt. Är man ute i god tid innan likviditetsbristen infinner sig kan man ofta få hjälp av banken direkt, istället för att dra in dyrare kreditbolag i ett senare skede. Att besöka sin kontaktperson på banken då och då bara för en avstämning är en sak som många företagare glömmer.

Om du har frågor på ovanstående och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.