Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Konkurs

Företagsrekonstruktion och konkurs - vad är skillnaden?

Att som företagare förstå skillnaden mellan rekonstruktioner och konkurser kan vara svårt. För att reda ut osäkerheter kommer vi i det här inlägget på ett enkelt sätt förklara skillnader mellan rekonstruktioner och konkurser gällande syfte, ägarinflytande, intäkter och skulder, avtal samt anställda.

Syfte

Syftet med en konkurs är att avveckla verksamheten för att gynna borgenärernas intressen. En konkursansökan kan lämnas in av en borgenär och det krävs inget samtycke från bolaget för att besluta om konkurs. Bolaget kan även lämna in en egen konkursansökan. Konkursförfarandet är framförallt inriktat på företag med ekonomiska problem som saknar förutsättningar att återfå lönsamhet. 

En företagsrekonstruktion syftar till att ge i grunden livskraftiga bolag tid att vidta åtgärder för att komma tillrätta med tillfälliga betalningssvårigheter och återfå lönsamhet. En företagsrekonstruktion är frivillig och bygger på bolagets medverkan. En rekonstruktion kan när som helst avbrytas på begäran från bolaget.

Ägarinflytande

När ett bolag försätts i konkurs förlorar ägarna inflytande över bolaget; konkursförvaltaren tar över och bolaget  upplöses när konkursen avslutas.

Vid en företagsrekonstruktion behåller ägarna kontrollen över bolaget men behöver i vissa fall inhämta samtycke från rekonstruktören. När rekonstruktionen avslutas lever bolaget vidare och om allt har gått enligt plan har bolaget då uppnått långsiktigt stabil ekonomi. 

Intäkter och skulder

Vid en konkurs tillfaller alla intäkter konkursboet. Bolagets tillgångar förlorar ofta i värde när de säljs i konkurs och utdelningen till borgenärerna brukar bli obefintlig. När konkursen avslutas avskrivs skulderna. Styrelsen kan bli personligt betalningsansvariga.

Vid en rekonstruktion tillfaller intäkterna bolaget som därefter betalar sina skulder helt eller delvis. Bolaget behöver inte sälja sina tillgångar till låga konkursvärden utan verksamheten drivs vidare och bolaget bygger kassa. Om bolaget saknar förmåga att betala alla skulder finns möjlighet att nå en uppgörelse om skuldnedskrivningar med borgenärerna där så mycket som 75% av skulderna kan skrivas bort.

Avtal

Vid en konkurs avgör en konkursförvaltare vilka avtal som bolaget ska fullfölja. Bolagets leverantörsavtal sägs upp och om bolaget har varit en betydande kund kan  leverantören drabbas hårt av intäktsbortfallet.

I en rekonstruktion forsätter bolagets leverantörsavtal att löpa och leverantörerna får inte säga upp avtal enbart p.g.a. obetalda fakturor. Leverantören kan fortsätta att göra affärer med bolaget och har även rätt att få betalt enligt kontantprincipen.

Anställda

Alla anställda på ett bolag som försätts i konkurs blir uppsagda eftersom verksamheten ska avvecklas.

Vid en rekonstruktion så får de anställda ofta behålla sina anställningar men det kan bli aktuellt med uppsägningar om det finns anställda som inte är nödvändiga för verksamheten. Anställda har rätt till lönegaranti både vid konkurser och rekonstruktioner.

Om bolaget har möjlighet att på sikt återfå lönsamhet finns det alltså flera fördelar med att inleda en företagsrekonstruktion istället för att gå i konkurs; bolaget får tid att komma tillrätta med tillfälliga ekonomiska svårigheter, de anställda får sannolikt behålla sina jobb, leverantörerna kan fortsätta att göra lönsamma affärer med bolaget och borgenärerna kan förvänta sig bättre utdelning än vad de hade fått i en konkurs. 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.