Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad är skillnaden mellan företagsrekonstruktion och konkurs?

Många är osäkra på hur förfarandena rekonstruktion och konkurs förhåller sig till varandra. Vi hjälper dig att reda ut begreppen!

Olika syften

Trots att både rekonstruktion och konkurs är förfaranden som kan bli aktuella för företag med betalningssvårigheter har de vitt skilda syften.

Konkursförfarandet är inriktat på företag som hamnat på obestånd och där det inte finns rimlig möjlighet att lösa de ekonomiska problemen och återfå lönsamhet. Genom konkursen avvecklas  företaget eftersom det inte längre ska leva vidare. 

En företagsrekonstruktion syftar till att ge i grunden livskraftiga företag tid att vidta åtgärder för att komma tillrätta med tillfälliga betalningssvårigheter och återfå lönsamhet. En företagsrekonstruktion är frivillig och bygger på företagets medverkan. Företaget ska leva vidare även efter att rekonstruktionen slutförts.

Rådighet över verksamheten

När ett företag försätts i konkurs förlorar ägare och ledning inflytande över företaget. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som tar över verksamheten och påbörjar avvecklingen. När konkursen avslutas upplöses bolaget.

Vid en företagsrekonstruktion behåller ägare och ledning kontrollen över företaget. Tingsrätten utser en rekonstruktör som fungerar som rådgivare åt företagsledningen, men som även ska tillse att fordringsägarnas intressen tas tillvara. Företagsledningen kan fatta beslut, verkställa åtgärder och ingå avtal med kunder och leverantörer även under rekonstruktionen, men behöver inhämta samtycke från rekonstruktören i frågor som påverkar företagets ekonomiska ställning och rekonstruktionsprocessen. När rekonstruktionen avslutas upphör rekonstruktörens uppdrag. Genom rekonstruktionen har företaget återfått lönsamhet och reglerat sina skulder och företaget kan leva vidare på lång sikt.

Intäkter och skulder

Vid en konkurs tillfaller alla intäkter konkursboet. Eventuella tillgångar förlorar ofta kraftigt i värde när de säljs inom ramen för ett konkursförfarande, och utdelningen till fordringsägarna brukar bli låg eller utebli helt. Om företagets ägare har tillskjutit kapital till företaget går dessa pengar i regel förlorade. Det finns under vissa förutsättningar risk för att företagets fordringsägare gör gällande företrädaransvar. Läs mer om företrädaransvar här.

Vid en rekonstruktion fortsätter företaget att bedriva verksamhet och intäkter från företagets försäljning tillfaller företaget. Företaget behåller de tillgångar som behövs i verksamheten och behöver inte sälja ut dessa till låga konkursvärden. Den kassa som företaget bygger under rekonstruktionen och tiden därefter kan användas för att betala företagets skulder. Om det är svårt för företaget att betala samtliga skulder har företaget möjlighet att få skuldnedskrivningar. Företaget kan skriva bort upp till 75 % av skulderna och dessutom beviljas avbetalningsplan för de 25 % som ska betalas. Rekonstruktion brukar vara mer förmånligt än konkurs för företagets fordringsägare även i de fall rekonstruktionen avslutas med skuldnedskrivningar, eftersom fordringsägarna får minst 25 % av sin fordran betald och dessutom har möjlighet att fortsätta tjäna pengar på framtida affärer med företaget.

Avtal

Vid en konkurs avgör en konkursförvaltare vilka avtal som företaget ska fullfölja. Eftersom konkursen innebär en avveckling kommer samtliga avtal som skulle ha löpt vidare efter konkursen av naturliga skäl att avslutas. För leverantörer där företaget har varit en betydande kund kan intäktsbortfallet innebära att även leverantörens ekonomi drabbas hårt.

I en rekonstruktion forsätter bolagets leverantörsavtal i regel att löpa vidare. Leverantörerna får inte säga upp befintliga avtal enbart p.g.a. obetalda fakturor som omfattas av rekonstruktionens betalningsförbud. Leverantören har rätt att få betalt för alla leveranser som sker under rekonstruktionen och kan begära att få betalt enligt kontantprincipen och i vissa fall genom förskottsbetalning. På så vis är leverantören skyddad och kan fortsätta göra affärer med företaget under rekonstruktionen.

Anställda

I konkurser sägs alla anställda upp eftersom verksamheten ska avvecklas.

Vid en rekonstruktion får de anställda ofta behålla sina anställningar, men det kan bli aktuellt med uppsägningar om företaget behöver omorganisera sin verksamhet och sänka personalkostnaderna för att kunna återfå lönsamhet. Läs mer om uppsägningar under rekonstruktion och vid arbetsbrist här och här.

Anställda har rätt till lönegaranti både vid konkurs och rekonstruktion.

Vilket förfarande ska jag välja?

Om du vill bedriva verksamheten vidare och tror att ditt företag har möjlighet att återfå lönsamhet ska du överväga att rekonstruera företaget. Fördelarna är många:

  • Betydande värden räddas vilket är fördelaktigt för många av företagets intressenter.

  • Fordringsägare får bättre utdelning.

  • De anställda får behålla sina arbeten.

  • Kunder skyddas; särskilt i de fall företaget har uppdrag som ska pågå under lång tid.

  • Leverantörer kan fortsätta att tjäna pengar på företaget.

Vi hjälper dig gärna att reda ut om det finns förutsättningar för att rekonstruera ditt företag,  kontakta oss!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.