Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Affärsutveckling

Identifiera ditt företags styrkor och svagheter

Att identifiera och påverka ett företags styrkor och svagheter kan vara svårt, men med hjälp av du Pont-modellen kan företaget hitta sina svagheter och styrkor och dessutom få insikt i hur dessa kan förväntas utvecklas på lång sikt. I detta blogginlägg går vår praktikant Petrus Lempinen från Umeå Universitet igenom vad du Pont-modellen innebär och hur den kan användas.

Vad är du Pont–modellen?

Du Pont–modellen är en enkel beräkning som dels visar hur effektivt ett företag genererar pengar från sina tillgångar, och dels visar källan till den ökade eller försämrade effektiviteten. Du Pont–modellen tar hänsyn både till företagets balansräkning och resultaträkning och kopplar ihop dem.

Modellen använder två nyckeltal för att visa företagets effektivitet:

  • Vinstmarginal

Företagets vinstmarginal är helt enkelt hur stor andel av omsättningen som är ren vinst uttryckt i procent. Om företag A omsätter 1 000 000 kr och gör vinst på 50 000 kr, är företagets vinstmarginal (50 000 / 1 000 000) 5 %.

  • Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet visar förhållandet mellan omsättning och tillgångar. Vidare indikerar kapitalomsättningshastigheten hur effektivt ett företag genererar försäljning genom sina tillgångar. Om företaget A omsätter 1 000 000kr och har tillgångar på 500 000 kr, är företagets kapitalomsättningshastighet 2,0. Med andra ord genererar företaget två gånger så mycket pengar som det har tillgångar.

Hur används du Pont-modellen?

Med hjälp av vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten kan företaget räkna ut du Pont-värdet. Värdet blir framförallt användbart när det sätts i relation till hur företagets du Pont-värde utvecklas över tid. Dessutom är det ett effektivt verktyg när det kommer till att jämföra sin egen prestation mot andra företag i samma bransch. Genom jämförelsen kan företaget få insikt i hur det står sig mot sina närmsta konkurrenter och resten av marknaden, samt hitta källan till de förändringar som sker i företagets resultat över tid.

Efter att ha räknat ut företagets vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet ska de två värdena multipliceras:

Vinstmarginal x Kapitalomsättningshastighet = du Pont-värdet

Du Pont-modellen ger ett procentvärde som kan användas för att jämföra med företagets tidigare prestationer, samt påvisa vilken del av verksamheten som har presterat sämre och som behöver utvecklas eller avvecklas.

Exempel:

Under 2019 omsatte företag A 5 000 000kr och gjorde vinst på 150 000 kr. Företag A hade tillgångar värda 2 000 000 kr.

Vinstmarginal: 150 000 / 5 000 000kr = 3 %

Kapitalomsättningshastighet: 5 000 000 / 2 000 000 = 2,5

Du Pont: 3 % x 2,5 = 7,5 %

Genom att titta på företagets du Pont-modell, kan vi se att vinstmarginalen är relativt låg men att företag A med framgång genererade inkomst från sina tillgångar. Detta kan indikera att företaget behöver granska sin resultaträkning för att få en djupare förståelse för sin effektivitet. Resultaträkningen kan till exempel visa på att företaget har höga kostnader som bör tas hand om för att få en bättre vinstmarginal och därigenom effektivisera företaget.

Efter analysen som gjordes under 2019 beslutade företag A att verksamheten skulle fokusera på att öka sin vinstmarginal. Under 2020 omsatte företaget 6 000 000 kr och vinsten ökade till 350 000 kr, dessutom hade företagets tillgångar ökat till 2 500 000 kr. För 2020 såg företagets du Pont-modell ut enligt nedan:

Vinstmarginal: 350 000 / 6 000 000 = 5,8 %

Kapitalomsättningshastighet: 6 000 000 / 2 500 000 = 2,4

Du Pont: 5,8 % x 2,4 = 13,9 %

Som vi kan se förbättrade företag A sitt du Pont-värde genom att vinstmarginalen kunde ökas. Trots att kapitalomsättningshastigheten var sämre år 2020, kunde företaget ändå generera pengar mer effektivt jämfört med föregående år som ett resultat av den ökade vinstmarginalen.

För 2021 kan företag A fokusera på att förbättra kapitalomsättningshastigheten som försämrades under 2020. Företaget kan till exempel använda en del av sina tillgångar till att utöka sin budget för marknadsföring, vilket i sin tur kan förbättra företagets kapitalomsättning. Ett annat alternativ är att företag A säljer en del av sina tillgångar för att säkra ett stabilt kassaflöde och frigöra kapital från tillgångar som företaget inte har kunnat använda tillräckligt effektivt. Om företag A till exempel har kapital uppbundet i ett onödigt stort varulager kan detta med fördel säljas av.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är du Pont-modellen ett effektivt och enkelt sätt att förstå företagets verksamhet och identifiera potentiella utvecklingsområden. Modellen är bland annat ett lämpligt verktyg när företaget vill öka sin lönsamhet. Eftersom du Pont-modellen inkluderar både resultaträkning och balansräkning ger den en bred insikt i företagets ekonomi, och som ytterligare verktyg för uppföljning och effektivisering kan företaget arbeta med resultat- och likviditetsbudgetar vilket du kan läsa mer om i vår blogg.

Om ditt företag har siktet inställt på ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet kan du kontakta 180 grader för rådgivning!

Läs även mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här. 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.