Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagande

Vilka stöd erbjuds företagen under 2021?

Det har kommit många stöd under pandemin. I detta inlägg sammanfattar vi stöden som aktiebolag kan söka under 2021. 

Nedsättning av lokalhyra

Under januari – mars 2021 kan stödet kompensera med 50 % av den nedsatta hyran. Stödet kommer eventuellt enbart gälla vissa särskild utsatta branscher. Detaljer om hur man ansöker är inte fastställda eftersom detta i skrivande stund är ett förslag.

 Korttidsarbete

Korttidsarbete, eller permittering, innebär att de anställda går ner i arbetstid och bolaget får ekonomiskt stöd av staten. Permitteringar kan beviljas fram t.o.m. 30 juni 2021. Korttidsarbete kräver stöd i kollektivavtal eller i eget avtal. Är bolaget anslutet till kollektivavtal ska bolaget förhandla med facket. Finns inget kollektivavtal måste korttidspermitteringen godkännas av minst 70 % av arbetstagarna inom driftenheten.

 Från februari 2021 kan företag ansöka om permitteringsstöd för tid från 1 december 2020. Mellan december – mars ersätter staten upp till 75 % av lönekostnaden. Mellan april – juni ersätts maximalt 50 %. Ansökningar sker hos Tillväxtverket.

 Skatteanstånd

Anstånd kan lämnas för arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Under 2020 kan bolagen som mest få anstånd med sex redovisningsperioder, d.v.s. sex månader. Anstånden gäller upp till ett år, men det finns nu möjlighet att förlänga anstånden till 2022.

 Bolaget har nu möjlighet att ansöka för redovisningsperioderna oktober, november och december 2020. Ansökan sker hos Skatteverket.

Nedstängningsstöd

Detta stöd har ännu inte trätt i kraft. Stödet ska hjälpa företag som inte kan bedriva verksamhet till följd av nedstängning och ska hjälpa till att täcka de fasta kostnaderna. Regeringen har presenterat förslaget, men det kommer träda i kraft först när EU-kommissionen godkänt det. Stödet ska tillämpas retroaktivt. Preliminärt ska det träda i kraft i april och hanteras av Skatteverket.

Minskning av sjuklönekostnaden

Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader. Stöder gäller preliminärt till februari 2021 och ersätter utifrån de sjuklönekostnader som redovisas i arbetsgivardeklarationen. Ingen särskild ansökan behövs.

Omställningsstöd för företag

Stödet gäller för företag som tappat i omsättning på grund av Covid-19. Den maximala storleken på stödet är mellan 70-90 % av företagets fasta kostnader eller icke-täckta fasta kostnader. Regeringen har aviserat att stödet ska förlängas åtminstone till februari 2021. Förlängningen har godkänts av EU-kommissionen och beslutet väntas träda i kraft i slutet på februari 2021.

 Stödet kommer precis som tidigare handläggas av Skatteverket. Vid begäran om stöd som uppgår till över 100 000 kr så ska en revisor intyga att informationen är korrekt och att bolaget är behörigt att erhålla stöd.

Om du vill läsa om hur stöden kan kombineras med en rekonstruktion kan du läsa mer i vårt nästa blogginlägg.

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.