Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vanliga frågor om rekonstruktion

Företagsrekonstruktion är fortfarande okänt för många och det är vanligt att det sammanblandas med konkurs, trots att det är två helt olika förfaranden med olika syften. I detta blogginlägg går vi igenom några vanliga frågor om rekonstruktion.

Är företagsrekonstruktion detsamma som konkurs?

Nej, företag som saknar förmåga att återfå lönsamhet och livskraft ska försättas i konkurs. Företag med tillfälliga ekonomiska problem som på sikt kan överkomma problemen bör i många fall istället rekonstrueras.

I en rekonstruktion får bolagets ledning hjälp och råd från en erfaren rekonstruktör samtidigt som staten hjälper till med lönerna under en period. Bolaget får även betalningsanstånd avseende sina skulder och kan därutöver få skriva bort så mycket som 75 % av skulderna.

Genom en företagsrekonstruktion kan viktiga värden räddas, och bolag som är välskötta i grunden slipper gå i konkurs i onödan enbart på grund av tillfälligheter som lett till försämrad betalningsförmåga.

Går bolaget automatisk i konkurs om rekonstruktionen avbryts ?

Nej, för att ett bolag ska försättas i konkurs måste det ske på begäran av bolaget självt eller en fordringsägare. Det sker genom att bolaget eller en fordringsägare lämnar in en ansökan om konkurs till tingsrätten. Under en pågående rekonstruktion är bolaget i regel skyddat från konkurs på begäran av en fordringsägare.

Förlorar jag som ställföreträdare rådigheten över mitt bolag under rekonstruktionen?

Nej, bolagets ställföreträdare behåller rådigheten över verksamheten men affärshändelser som påverkar bolagets ekonomi ska ske i samråd med rekonstruktören. Rekonstruktören ska övervaka att bolaget följer reglerna i lagen om företagsrekonstruktion, bl.a. att inga otillbörliga betalningar sker.

Ibland öppnar rekonstruktören ett klientmedelskonto för att få kontroll över betalningsflödena. Då är det viktigt att rekonstruktören löpande informerar bolagets ställföreträdare och bokföringsbyrå om transaktioner och saldo på kontot, t.ex. genom att kontinuerligt skicka kontoutdrag från klientmedelskontot till bolaget.

Hur många rekonstruktioner lyckas?

Eftersom det går att mäta framgång på olika sätt i rekonstruktionssammanhang figurerar flera procentsatser från olika undersökningar. I en nyligen genomförd undersökning där mätningen baserades på hur stort antal bolag som lever sex månader efter avslutad rekonstruktion var fördelningen ca 50 % lyckade och 50 % misslyckade bland rekonstruktörer som också är konkursförvaltare.

Under 2020 var ca 75 % av våra egna rekonstruktioner framgångsrika, men det ska noteras att vissa av rekonstruktionerna vid mättillfället hade avslutats inom kortare tid än sex månader.

Vad avgör om en rekonstruktion lyckas eller inte?

Innan en rekonstruktion inleds ska rekonstruktören ta del av bolagets ekonomiska rapporter samt annan information som är nödvändig för att avgöra om det finns förutsättningar att lyckas. Rekonstruktören behöver ha god kännedom om juridik, ekonomi, redovisning och företagande för att kunna göra en korrekt bedömning av situationen.

Om rekonstruktörer, p.g.a. bristande kompetens eller dåligt omdöme, helt underlåter att göra utredningen, eller uppmanar bolag att inleda en rekonstruktion trots att utredningen visat att förutsättningar för att lyckas uppenbart saknas, kommer givetvis andelen misslyckade rekonstruktioner att bli onödigt hög. 

Rekonstruktioner kan misslyckas även om utredningen visat på goda förutsättningar, t.ex. vid oförutsedda händelser som drastiskt försämrar bolagets situation, men om bolaget har en i grunden god affärsidé  och en realistisk och genomförbar plan för hur de ekonomiska problemen ska övervinnas bör det finnas goda förutsättningar att lyckas. Det är också viktigt att rekonstruktören är kompetent och lämpad för uppdraget och att parterna har ett välfungerande samarbete.

Vad innebär det att mitt bolag har genomgått en lyckad rekonstruktion?

Om ditt bolag har genomgått en lyckad rekonstruktion innebär det i regel att bolaget nu gör positiva resultat, att likviditeten är god och att det egna kapitalet är intakt. Bolaget har sannolikt även blivit av med en betydande del av sina tidigare skulder. Bolagets berörda intressenter har begränsat sin ekonomiska förlust genom att erhålla betalning för en större del av sin fordran än vad de skulle ha fått i konkurs.

Om du tidigare har upplevt att du ägnar all din tid åt att ”släcka bränder” kan du nu istället fokusera på att utveckla verksamheten och nå nya framgångar.

Kontakta oss gärna om du vill ha råd om företagsrekonstruktion, affärsutveckling och företagande!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.