Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Lönegaranti Anställda

Uppsägningar på grund av arbetsbrist del 2

Företag som drabbas av ekonomiska motgångar kan behöva justera sin personalstyrka. I två blogginlägg, Uppsägningar på grund av arbetsbrist del 1 och del 2, berättar vi om reglerna vid uppsägning vid arbetsbrist och vilka åtgärder du som arbetsgivare behöver vidta under uppsägningsprocessen. Om du inte redan har läst del 1 rekommenderar vi att du börjar med det. Del 1 hittar du här.

Informationsplikten

När ett företag ska genomföra arbetsbristsuppsägningar aktiveras en hel del formella arbetsrättsliga regler och som arbetsgivare gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Först och främst bör det noteras att företag som är bundna av kollektivavtal har en relativt långtgående generell informationsplikt gentemot berörda fackförbund enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Informationsplikten innebär t.ex. att arbetsgivaren måste informera facket om verksamhetens utveckling och ekonomi. Är du som arbetsgivare bunden av kollektivavtal har du därmed med största sannolikhet redan innan arbetsbristsuppsägningen börjar bli aktuell haft någon typ av informationsskyldighet gentemot facket.

Varsel

Efter att facket blivit informerat om situationen, och arbetsgivaren börjar inse att uppsägningar kan komma att bli aktuellt måste arbetsgivaren i vissa fall i god tid varsla arbetsförmedlingen, detta görs online och mer information finns på arbetsförmedlingens hemsida. När arbetsgivaren fullgjort sin informationsplikt samt genomfört varsel i de fall det behövs, är det dags att kalla till så kallad MBL förhandling med de fackförbund där de berörda anställda är medlemmar.

Förberedelse inför en MBL förhandling

På MBL förhandlingen förhandlar arbetsgivaren med facket kring de planerade uppsägningarna. Uppsägningarna får alltså inte ha genomförts innan förhandlingen avklarats.

Innan förhandlingen hålls ska arbetsgivaren enligt MBL, i god tid och skriftligt, informera facket om

  • skälen till de planerade uppsägningarna,
  • antalet arbetstagare som sägs upp och vilka kategorier de tillhör,
  • antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör,
  • den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas, och
  • beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal.

Härutöver ska företaget skicka med en kopia av eventuellt genomfört varsel. Normalt brukar fackförbundet härutöver även vilja ha en turordningslista samt eventuellt en risk- och konsekvensanalys. Utgångspunkten är att förhandlingen sedan äger rum inom två veckor från det att kallelse skett.

På MBL förhandlingen

På förhandlingen får arbetsgivaren presentera lägesbilden och de åtgärder som behöver genomföras, så som exempelvis att det föreligger arbetsbrist på ett antal positioner och att det innebär att vissa anställda behöver sägas upp på grund av arbetsbrist. Parterna går tillsammans igenom turordningslistan och eventuella omplaceringsmöjligheter. Har en risk- och konsekvensanalys upprättats bör även den behandlas. Förhoppningen är därefter att arbetsgivare och fack är överens om vilka anställda som ska sägas upp. Förhandlingen kan sedan avslutas och därefter genomförs uppsägningarna.

Uppsägningar vid företagsrekonstruktion

Vid en företagsrekonstruktion gäller sedvanliga arbetsrättsliga regler och processen i sig påverkas därmed inte. Dock kan den statliga lönegarantin under vissa förutsättningar ersätta uppsägningslönerna om de uppsagda arbetsbefrias under uppsägningstiden. Det innebär att om uppsägningslönen täcks av lönegarantin går staten in och betalar lönerna. Företaget slipper helt och hållet betala arbetsgivaravgifterna för uppsägningslönen, och den kvarvarande bruttolönen kan i slutändan komma att skrivas ner i ett ackord.

Boka ett kostnadsfritt första möte med oss här om du vill ha mer information om uppsägningar vid arbetsbrist eller om du har andra frågor om företagande.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.