Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Ackord Lönegaranti Anställda

Vad ska jag tänka på om jag blir uppsagd under rekonstruktion?

I vissa rekonstruktioner tvingas bolaget genomföra uppsägningar för att anpassa organisationen efter rådande omständigheter. Som anställd kan det kännas osäkert vad som gäller i dess situationer; får jag lön och när får jag lön? I detta blogginlägg går vi igenom vad du som anställd ska göra om du blir uppsagd under rekonstruktion.

Arbete under uppsägningstiden

Som huvudregel gäller vanliga arbetsrättsliga regler, så väl i lag som i kollektivavtal även när arbetsgivaren är i rekonstruktion. Vissa delar av löneutbetalningen påverkas dock av rekonstruktionen. Om en anställd sägs upp utan att arbetsbefrias, d.v.s. fortsätter arbeta under uppsägningstiden, ska bolaget betala månadslön under uppsägningstiden som vanligt. Finns det en semesterskuld som ska regleras kommer länsstyrelsen att betala åtminstone delar av den genom den statliga lönegarantin. Semester som tjänats in för länge sedan omfattas inte av lönegaranti och den delen får den anställde dessvärre bevaka i ett ackord. Det innebär att den del av semesterfordran som inte omfattas av lönegaranti kommer att skrivas ner och enbart betalas ut till den anställde delvis.

Arbetsbefriad under uppsägningstiden

Om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden måste du omgående anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Du ska alltså inte invänta att din uppsägningstid löper ut. Anledningen till detta är att din uppsägningslön kommer, åtminstone delvis, att hanteras genom lönegarantin. För att få lönegaranti måste du vara anmäld hos arbetsförmedlingen. Det är alltså mycket viktigt att du omgående anmäler dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen eftersom du annars kan gå miste om lön.

Maxtak för lönegarantin

Som anställd kan du som mest få ut fyra prisbasbelopp brutto från lönegarantin. År 2021 är prisbasbeloppet  47 600 kr vilket innebär att taket för lönegarantin är  190 400 kr. Om en anställds fordringar på lön och andra ersättningar med anledning av anställningen överstiger maxbeloppet finns det en risk att det överskjutande beloppet kommer att omfattas av ackord och därmed skrivas ner och enbart betalas delvis. Semesterskulden kan också komma att omfattas till viss del av lönegaranti och till viss del av ackord.

Om du vill lära dig mer om hur anställda påverkas av en rekonstruktion kan du besöka vårt mallbibliotek och ladda ner Rekonstruktionsguiden för anställda. Du hittar biblioteket här.

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

 

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.