Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Finansiering Ackord Konkurs

Vad innebär ett borgensåtagande?

Det är vanligt att exempelvis banker och andra kreditgivare kräver olika säkerheter för att låna ut pengar till ett bolag. En typ av säkerhet som ofta påverkar ägare även på ett personligt plan är borgensåtaganden. I detta blogginlägg går vi igenom vad ett borgensåtagande innebär och vad som händer med dessa under en företagsrekonstruktion jämfört med en konkurs.

Vad innebär ett borgensåtagande?

Ett borgensåtagande innebär att ett bolag eller en privatperson (”borgensmannen”) åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annans (”låntagaren”) skuld. Exempelvis är det vanligt att en bank kräver att någon går i borgen när ett företag ansöker om ett lån eller kredit. De vanligast förekommande typerna av borgen är enkel borgen och proprieborgen.

En enkel borgen innebär ett betalningsansvar för en specifik skuld. Skulden är ofta specificerad till ett visst belopp. För att långivaren ska kunna kräva betalning av borgensmannen med en enkel borgen, ska långivaren först ha försökt få betalt av den ursprungliga låntagaren och misslyckats med detta. Långivaren måste till exempel kunna visa misslyckade indrivningsförsök eller att låntagaren är i konkurs för att kräva borgensmannen på betalning. En enkel borgen innebär således att borgensmannen enbart kan krävas på betalning om låntagaren inte kan betala själv.

En proprieborgen innebär att man går i borgen ”såsom för egen skuld”. Denna typ av borgensåtagande är den vanligaste förekommande och ger långivaren bäst säkerhet för sitt lån. Åtagandet behöver inte vara begränsat till ett visst belopp eller viss tid. Det gäller vanligtvis alla nuvarande och framtida förpliktelser. Har en borgensman skrivit på en proprieborgen så kan långivaren välja om den vill rikta ett betalningskrav mot den ursprungliga låntagaren, eller direkt mot borgensmannen. Det krävs alltså inte att kravet riktas först mot låntagaren. Långivaren kan när som helst välja att rikta kravet mot borgensmannen. Detta gäller även om låntagaren kan betala sin skuld.

Vad innebär ett borgensåtagande under en företagsrekonstruktion?

Ett borgensåtagande är giltigt under rekonstruktionen och kan utnyttjas av långivaren, oavsett om skulden omfattas det lagstadgade betalningsförbudet eller inte.

Om skulden inte omfattas av betalningsförbudet ska bolaget betala enligt ursprungliga villkor även under rekonstruktionen. I dessa fall är det ovanligt att borgensåtagandet utnyttjas och skulle det ändå ske, kan borgensmannen kräva bolaget på motsvarande betalning. Om skulden omfattas av betalningsförbud får bolaget inte betala den så länge rekonstruktionen pågår. Det kan då bli aktuellt för  långivaren att kräva betalning direkt av borgensmannen. Bolaget och borgensmannen kan i detta fall komma överens med långivaren om att avvakta med att utnyttja borgensåtagandet till dess att rekonstruktionen avslutas, eller förhandla om en avbetalningsplan med lågt amorteringsbelopp under rekonstruktionsperioden. Det är emellertid tillåtet för långivaren att kräva full betalning av borgensmannen och denne är därmed utlämnad till långivarens goda vilja. Det är därför väldigt viktigt att inleda en dialog med långivare så tidigt i en rekonstruktion som möjligt.

Om långivaren väljer att inte utnyttja borgensåtagandet under rekonstruktionen, kan det ändå bli aktuellt att borgensmannen måste betala en del av borgen i samband med ett ackord. Ett ackord innebär i regel att bolagets skulder skrivs ned med en viss procent. Skuldnedskrivningen innebär däremot inte att långivaren förlorar sin rätt att kräva borgensmannen på hela det ursprungliga beloppet. Det betyder att om bolaget beviljats ett 50 %-ackord så betalar bolaget 50 % till långivaren som sedan kan kräva borgensmannen på resterande 50 %. Om du vill läsa mer om ackord kan du fortsätta läsa här!

Vad innebär ett borgensåtagande i en konkurs?

Bolag med betalningssvårigheter funderar ofta över om de ska ansöka om företagsrekonstruktion eller konkurs. Det finns förstås flera faktorer att beakta när valet ska göras, men för eventuella borgensmän är det viktigt att känna till att borgensåtanaden inte faller bort i konkurs och att borgensmannen ofta får betala hela beloppet. För bolagsägare med borgensåtaganden är det mer förmånligt att ansöka om rekonstruktion än att lämna in en konkursansökan. En lyckad företagsrekonstruktion är dessutom i regel mer förmånlig än konkurs för samtliga bolagets fordringsägare såväl som för bolagets anställda, kunder och leverantörer. Inte bara lever bolaget då vidare och kan fortsätta göra affärer. Dessutom får fordringsägare i regel högre utdelning i rekonstruktion än konkurs.

Om du vill veta mer om borgensåtaganden eller företagsrekonstruktioner är du välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med oss eller ringa på 08-121 380 81.

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.