Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Finansiering

Hur hittar man finansiärer när banken säger nej?

I den här artikeln går vi igenom vad företag med kapitalbehov kan göra om banken av någon anledning inte vill medverka till utökade krediter. Vi vill även passa på att avråda från att ta dyra krediter och ingå borgensåtaganden om det inte är helt säkerställt att den aktuella krediten är affärsmässigt försvarbar och att företaget har förmåga att betala enligt villkor. Att t.ex. försöka låna sig ur kriser kan annars bli en mycket tråkig och kostsam historia för både företaget och dess ställföreträdare.

När uppkommer kapitalbehov?

Företag kan behöva kapital av flera anledningar; akut likviditetsbrist, chans till expansion (investering), hopslagning, förvärv och dylikt. Om företaget har ett lågt kreditbetyg sedan tidigare kan det vara svårt att få ytterligare krediter från den egna banken, och företaget behöver söka andra alternativ.

Exemplet expansion

Företag X står inför en expansion. Företaget behöver investera i ytterligare maskiner till sin maskinpark på grund av att företaget vunnit en stor order. Företaget har haft det svårt finansiellt dom senaste två åren och har fått kämpa för att hålla verksamheten flytande, men med den nya ordern bedömer företaget att kassaflödet ska öka och att företaget ska göra positiva resultat. Trots de förbättrade förutsättningarna väljer företagets bank att tacka nej till ökad kreditexponering. Banken bedömer att kreditrisken är alltför hög mot bakgrund av företagets tidigare ansträngda ekonomi. Företaget behöver nu söka kapital på annat håll med risk för att den stora ordern annars går förlorad.

Kreditinstitut med högre risk

Företaget tar kontakt med ett mer riskbenäget kreditinstitut och går igenom den nya budgeten. De kommer fram till att finansieringen kan lösas genom olika alternativ. Alternativ ett är att kreditinstitutet köper de nya maskinerna och därefter hyr ut dem till företag X. När  det påstådda kassaflödet är bevisat och företagets ekonomi har förbättrats kan företag X köpa loss maskinerna från kreditinstitutet, ett så kallat hyrköp. Alternativt två är att kreditinstitutet fortsätter att äga maskinerna och att företag X leasar dem. När den avtalade leasingperioden löpt ut kan företag X antingen lösa ut maskinerna eller lämna tillbaka dem. 

Privata investerare

Företag X vill nu göra en ännu större investering som företaget bedömer kan bli mycket lönsam. Vid större investeringar eller sammanslagningar av flera bolag kan det krävas höga belopp för att täcka investeringen. Företaget beslutar sig för att söka kapital hos en privat investerare. Investeraren visar sig även ha god kunskap om branschen där företag X är verksamt och är därför villig att tillskjuta kapital till företaget, men också bidra med värdefull kompetens och ett stort kontaktnät. 

Håll god kontakt med banken

Företaget har expanderat och ekonomin är god. Nu blir det lättare för banken att göra affärer med företaget eftersom kreditrisken är betydligt lägre, och banken medverkar gärna vid framtida investeringar. Företaget har haft god kontakt med sin bank genom hela resan och har kunnat få råd från sin kontaktperson. Företaget kan konstatera att en välinformerad bank är mycket lättare att förhandla med än en bank som råkar ut för överraskningar.

Rekonstruktion för lägre kreditrisk

Om företaget är alltför skuldsatt, lider av kapitalbrist eller har andra problem med ekonomi och organisation kan det vara både svårt och olämpligt att söka kapital hos kreditgivare. Företaget behöver komma tillrätta med grundproblemen innan det kan blicka framåt. I dessa fall kan en företagsrekonstruktion vara lösningen. Genom rekonstruktionen får företaget råd och stöd från en kompetent rekonstruktör med god kompetens inom juridik, ekonomi och företagande, samtidigt som staten hjälper till med de anställdas löner. Företaget kan beviljas skuldnedskrivningar vilket även innebär att företaget kan återställa det egna kapitalet vid kapitalbrist. I samband med att rekonstruktionen avslutas kan intresserade investerare skjuta till kapital mot delägande i ett nu friskt och lönsamt företag, och kreditgivare kan våga låna ut kapital till bra villkor eftersom företagets ekonomi och betalningsförmåga nu har förbättrats på både kort- och lång sikt. På så vis kan företaget under ordnade former ta nästa steg i utvecklingen.

Om du har frågor om företagande får du gärna kontakta oss!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.