Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Affärsutveckling Företagande

Redovisning för företag

I detta blogginlägg går vi igenom företagets redovisning och vad du som företagsledare behöver känna till.

Redovisning

Företag ska löpande dokumentera och registrera information som rör dess ekonomiska ställning och resultat. I redovisningen ingår dels det som kallas bokföring, det vill säga registrering av affärshändelser, men även deklarationer till Skatteverket och annan rapportering av händelser som är av betydelse för företagets ekonomi och verksamhet.

Det finns två typer av redovisning: intern- och extern redovisning. Intern redovisning syftar främst till att skapa besluts- och informationsunderlag för företagets intressenter. Ett företags intressenter utgörs bland annat av företagets ägare,  företagsledningen, kunder och leverantörer.

Den externa redovisningen syftar till att ge en korrekt och rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning under ett räkenskapsår. Den ligger också till grund för företagets beskattning och är reglerad i lag. Bestämmelserna om extern redovisning finns bl.a. i bokföringslagen och årsredovisningslagen. 

Om du känner dig osäker på reglerna kan du anmäla dig till  Skatteverkets informationsträffar för företagare. Aktuella tillfällen hittar du här:  https://skatteverket.se/informationstraffar.

 

Ibland behövs experthjälp

Du kanske inte är intresserad av att fördjupa dig inom redovisning, eller upplever att du behöver lägga mer tid på andra delar av verksamheten? I så fall kan det vara en god idé att anlita en  redovisningskonsult. En redovisningskonsult kan till exempel sköta företagets bokföring, lämna in deklarationer till Skatteverket och sköta lönehanteringen, men även vara behjälplig med ekonomisk rådgivning till företaget.

Det är likväl du som ställföreträdare som har det yttersta ansvaret för att företaget följer lagar och regler, oavsett om du sköter redovisningen själv eller med hjälp av någon annan. Dessutom är informationen du får från redovisningen viktig för att du ska kunna fatta välgrundade beslut om den fortsatta driften, så var noga med att hålla dig uppdaterad om verksamhetens resultat och ställning även om du anlitar extern hjälp.

Att arbeta med en likviditetsbudget och en resultatbudget är också ett bra sätt att skapa underlag för viktiga ekonomiska beslut. Om du vill lära dig mer om budgetarbete kan du läsa vidare här och här, eller ladda ner våra mallar för att komma igång direkt.

Underlätta redovisningen med digital bokföring

Digital bokföring innebär att du istället för pappersdokument samlar alla viktiga underlag i digitalt format. En övergång till ett huvudsakligen digitalt förfarande kan medföra tidsbesparingar så väl som minskad risk för felaktiga registreringar i bokföringen. Digital bokföring möjliggör även uppföljning av ditt företags ekonomi i realtid, istället för enbart genom rapportering i efterhand. Dessutom minskar du risken för att tappa bort viktiga underlag när allt registreras digitalt direkt i bokföringsprogrammet. Det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder bra digitala lösningar och du hittar dem med en enkel googling.

Redovisning under rekonstruktion

Under en rekonstruktion måste bolaget fortfarande följa sedvanliga regler om redovisning, men det finns vissa skillnader som den som sköter redovisningen behöver känna till. Om du vill lära dig om redovisning under rekonstruktion kan du ladda ner vår guide för bokförare här.

Kontakta oss gärna för rådgivning om företagande!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.