Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Finansiering Ackord

Hur kan företag hantera ekonomiska problem i coronavirusets spår?

Nästan alla företag har på något sätt påverkats av det nya coronavirusets utbrott i Sverige och i världen. För många företag har det antingen inneburit en förlust av intäkter eller ökade kostnader, eller kan komma att innebära det på sikt. Ett effektivt sätt att säkra den fortsatta driften och hantera såväl personalens löner, betalning av skatter som skulder till sina leverantörer är att ansöka om företagsrekonstruktion.

I dagsläget vet ingen hur länge krisen kommer att pågå eller hur allvarliga samhällseffekterna av den pågående smittan kommer bli, men redan nu har tusentals företag i Sverige märkt av dess effekter i sin verksamhet. I nuläget är detaljerade villkor för tillgången till de åtgärdspaket som har presenterats från det allmänna inte kända och det kommer troligtvis att ta viss tid innan allt är på plats kring dessa. Dessutom är det hittills endast olika former av anstånd och kreditstöd som har presenterats, vilket innebär att de förluster som företag har gjort och kommer att göra inte kompenseras utan endast tillfälligt finansieras med olika former av krediter.

Lagen om företagsrekonstruktion tillkom i samband med 1990-talets finanskris för att hjälpa livsdugliga företag i tillfällig ekonomisk kris att under ordnade former klara sig ur krisen och på så vis undvika konkurs och massuppsägningar. En företagsrekonstruktion innebär att ett företag direkt kan få sin personals löner betalda genom den statliga lönegarantin under upp till tre månader före ansökan om rekonstruktion och i en månad därefter, samt att eventuella uppkomna skulder, inklusive skatter, omfattas av ett lagstadgat betalningsanstånd så länge som företagsrekonstruktionen pågår. Dessa skulder, samt delar av den utbetalda lönegarantin, ingår därefter i det som kan bli ett ackord, det vill säga en nedskrivning av skulderna. Nedskrivningens storlek, samt tiden för när skulderna ska betalas, är något som hanteras under företagsrekonstruktionen och styrs i grunden av företagets förmåga att betala.

Företagsrekonstruktionen kan hålla på i upp till ett år, vilket gör att de ekonomiska effekterna av smittoutbrottet troligtvis kommer kunna överblickas och de förluster som har gjorts kan helt eller delvis kompenseras av lönegarantin och nedskrivningen.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.