Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Lyckade rekonstruktioner

Framgångsrik rekonstruktion: Creando

Under 2019 drabbades Creando Training AB, ett utbildningsföretag som arbetar med kompetensförsörjning mot processindustrin, av flera på varandra följande kriser. VD Lena Backström Nordén insåg att företaget behövde hjälp. Hon nappade på ett e-postutskick från 180 grader och valde att ta kontakt för ett kostnadsfritt möte om de olika handlingsalternativ som fanns.

Lenas uppfattning innan rekonstruktionen var att det fanns en mycket stabil verksamhetsgren i Creando som hade egen bärighet och som var värd att rädda.

”Tillsammans med 180 grader kunde vi reda ut våra alternativ och det resulterade genom kontakten redan tidigt i en stabil bas för beslut”, säger hon. ”Den kunskap 180 grader kunde erbjuda innebar konstruktiva och kloka bedömningar utan att lova ”guld och gröna skogar”. Det blev en trovärdig och bra infallsvinkel.”

Under rekonstruktionen hanterade Creando många utmaningar med hög personalomsättning, konflikter, oreda, sorg och allmän krisstabledning. 180 grader kunde bistå med lugn och kunskap och Lena är övertygad om att rekonstruktionen var vad som räddade bolaget från konkurs, vilket skulle ha lett till många fler förlorade arbetstillfällen och inte minst ett hundratal drabbade studerande i bolagets utbildningar.

”Vi har kunnat lita på 180 grader i varje steg på resan. De erfarenheter de har av liknande situationer har också varit mycket viktiga då den egna erfarenheten är obefintlig. ”Det brukar vara såhär” eller ”det har funnits exempel som har varit mycket värre” har varit oerhört trösterikt när man själv inte bär någon kontroll eller när situationer syns övermäktiga. De har hjälpt mig och oss att prioritera och att använda vår egen expertis på ett riktigt sätt där jag har kunnat fokusera helt på bolagets framtid istället för rekonstruktionsarbetet”, säger Lena och fortsätter ”Det bästa, förutom all den där formella kunskapen, har varit stödet av erfarenhet och lugn de bidragit med. När man befinner sig i rekonstruktion innefattar det mycket oro att hantera. Alla delar av verksamheten påverkas på olika sätt och självklart finns där en hel del ilska och frustration. 180 grader har bidragit genom att vara ”stommen” i hela förändringsarbetet, eller navigationen, om man så vill. Det perspektivet uppskattar jag särskilt och att, genom det, inte behöva känna sig så förtvivlat ensam och utsatt i en beslutande position där ingen vill bli drabbad negativt. Det är inte en helt enkel position att stå som beslutsfattare där anställda drabbas och där ovissheten är i förgrunden. Personalen såväl som leverantörer har kunnat ställa frågor till någon annan än mig och de har fått klara besked och tydlig vägledning.”

Efter rekonstruktionen har företaget färre anställda men ett mycket starkare team som tar fler beslut gemensamt än tidigare. Det finns tid till detta tack vare att rekonstruktionsprocessen skapat utrymme för framförhållning och kontroll samt högre grad av transparens och samarbete, tydligare roller och bättre beslutsfattande.

”Vi har lärt oss massor genom processen, både formellt och i medvetenhet”, säger Lena. ”Vi är idag en mindre men stabil personalgrupp med en absolut stabil verksamhet. Vi har gått från oordning till kontroll över de delar vi kan ha kontroll över och vi kan göra realistiska bedömningar i tidiga skeden eftersom vår framförhållning har gått från för sent till ungefär ett halvår av absolut fakta. Rekonstruktionen har förändrat vårt investeringsbeteende och vårt utvecklingsbeteende och det där vi alltid pratat om att göra är precis vad vi gör nu. Vi har fått det att fungera, helt enkelt, i alla led och i varje beslut.”

Idag ser Lena på Creandos framtid med tillförsikt. Inom verksamheten eftersträvas att bibehålla stabilitet och klokskap i varje steg. Framtiden ser ljus ut och tack vare de stora och svåra förändringarna som gjordes under rekonstruktionen har bolaget inte alls drabbats av samhällsförändringarna under covid-19-pandemin. Ett verktyg som framträder tydligt är att kreativiteten återvänt i verksamheten. Creando fortsätter att bygga bra utbildningslösningar för processindustrin och har idag bra förmåga att rikta blickarna till sina kunder med fullt fokus.

”Jag skulle rekommendera alla som upplever en ökad grad av ostadighet att ta hjälp av 180 grader, gärna tidigt, när man själv känner att man inte riktigt vet i vilken ordning man ska vidta åtgärder eller när kunskaperna inte räcker till. Värdet av det vi tjänat överstiger vida de fakturor vi betalat och jag kan utan tvekan säga att samarbetet med 180 grader har varit ovärderligt i resultat, inte bara i reella siffror utan också i bibehållande av eget förstånd och ork.”

Lenas uppfattning innan rekonstruktionen var att det fanns en mycket stabil verksamhetsgren i Creando som hade egen bärighet och som var värd att rädda.

”Tillsammans med 180 grader kunde vi reda ut våra alternativ och det resulterade genom kontakten redan tidigt i en stabil bas för beslut”, säger hon. ”Den kunskap 180 grader kunde erbjuda innebar konstruktiva och kloka bedömningar utan att lova ”guld och gröna skogar”. Det blev en trovärdig och bra infallsvinkel.”

Under rekonstruktionen hanterade Creando många utmaningar med hög personalomsättning, konflikter, oreda, sorg och allmän krisstabledning. 180 grader kunde bistå med lugn och kunskap och Lena är övertygad om att rekonstruktionen var vad som räddade bolaget från konkurs, vilket skulle ha lett till många fler förlorade arbetstillfällen och inte minst ett hundratal drabbade studerande i bolagets utbildningar.

”Vi har kunnat lita på 180 grader i varje steg på resan. De erfarenheter de har av liknande situationer har också varit mycket viktiga då den egna erfarenheten är obefintlig. ”Det brukar vara såhär” eller ”det har funnits exempel som har varit mycket värre” har varit oerhört trösterikt när man själv inte bär någon kontroll eller när situationer syns övermäktiga. De har hjälpt mig och oss att prioritera och att använda vår egen expertis på ett riktigt sätt där jag har kunnat fokusera helt på bolagets framtid istället för rekonstruktionsarbetet”, säger Lena och fortsätter ”Det bästa, förutom all den där formella kunskapen, har varit stödet av erfarenhet och lugn de bidragit med. När man befinner sig i rekonstruktion innefattar det mycket oro att hantera. Alla delar av verksamheten påverkas på olika sätt och självklart finns där en hel del ilska och frustration. 180 grader har bidragit genom att vara ”stommen” i hela förändringsarbetet, eller navigationen, om man så vill. Det perspektivet uppskattar jag särskilt och att, genom det, inte behöva känna sig så förtvivlat ensam och utsatt i en beslutande position där ingen vill bli drabbad negativt. Det är inte en helt enkel position att stå som beslutsfattare där anställda drabbas och där ovissheten är i förgrunden. Personalen såväl som leverantörer har kunnat ställa frågor till någon annan än mig och de har fått klara besked och tydlig vägledning.”

Efter rekonstruktionen har företaget färre anställda men ett mycket starkare team som tar fler beslut gemensamt än tidigare. Det finns tid till detta tack vare att rekonstruktionsprocessen skapat utrymme för framförhållning och kontroll samt högre grad av transparens och samarbete, tydligare roller och bättre beslutsfattande.

”Vi har lärt oss massor genom processen, både formellt och i medvetenhet”, säger Lena. ”Vi är idag en mindre men stabil personalgrupp med en absolut stabil verksamhet. Vi har gått från oordning till kontroll över de delar vi kan ha kontroll över och vi kan göra realistiska bedömningar i tidiga skeden eftersom vår framförhållning har gått från för sent till ungefär ett halvår av absolut fakta. Rekonstruktionen har förändrat vårt investeringsbeteende och vårt utvecklingsbeteende och det där vi alltid pratat om att göra är precis vad vi gör nu. Vi har fått det att fungera, helt enkelt, i alla led och i varje beslut.”

Idag ser Lena på Creandos framtid med tillförsikt. Inom verksamheten eftersträvas att bibehålla stabilitet och klokskap i varje steg. Framtiden ser ljus ut och tack vare de stora och svåra förändringarna som gjordes under rekonstruktionen har bolaget inte alls drabbats av samhällsförändringarna under covid-19-pandemin. Ett verktyg som framträder tydligt är att kreativiteten återvänt i verksamheten. Creando fortsätter att bygga bra utbildningslösningar för processindustrin och har idag bra förmåga att rikta blickarna till sina kunder med fullt fokus.

”Jag skulle rekommendera alla som upplever en ökad grad av ostadighet att ta hjälp av 180 grader, gärna tidigt, när man själv känner att man inte riktigt vet i vilken ordning man ska vidta åtgärder eller när kunskaperna inte räcker till. Värdet av det vi tjänat överstiger vida de fakturor vi betalat och jag kan utan tvekan säga att samarbetet med 180 grader har varit ovärderligt i resultat, inte bara i reella siffror utan också i bibehållande av eget förstånd och ork.”

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.