Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Budget Affärsutveckling Företagande

Vad innebär affärsutveckling?

Vi lever och verkar i en föränderlig värld och de flesta verksamheter behöver utvecklas fortlöpande för att ständigt vara lönsamma och relevanta. I detta blogginlägg berättar vi mer om varför det är nödvändigt att arbeta med affärsutveckling genom företagets hela livscykel.

Affärsutveckling i uppstartsfasen

Ett företag börjar ofta med en god affärsidé, men för att företaget ska bli framgångsrikt måste det också sätta upp mål och utveckla fungerande strategier för att kunna nå målen. Affärsutveckling går framförallt ut på att hitta effektiva arbetssätt för att optimera verksamheten. Verksamhetsplaneringen bör ske både översiktlig och på detaljnivå. Företaget kan till exempel fundera över följande frågor:

  • Vilka är våra mål?
  • Vilka strategier ska vi ha för att ta oss dit vi vill?
  • Vilken kompetens och teknik behöver vi?
  • Vilken finansiering behöver vi?
  • Hur når vi våra kunder?
  • Hur får vi betalt?
  • Vilka är våra risker och hur hanterar vi dem?

Affärsutveckling i etablerade företag

En etablerad, lönsam och i grunden välfungerande verksamhet kan också vara i behov av kontinuerlig affärsutveckling. Marknaden där företaget verkar kanske förändras på grund av politiska beslut som ändrar spelplanen för företaget. Företagets konkurrenter har kanske genom teknisk utveckling skapat en mer avancerad produkt, eller utvecklat en billigare produktionsprocess och därför kunnat sänka priserna gentemot kund. För att verksamheten ska överleva och vara fortsatt lönsam behöver företaget snabbt identifiera nödvändiga åtgärder, och därefter påbörja arbetet med att anpassa och utveckla verksamheten efter de nya förutsättningarna.

Affärsutveckling vid expansion

Om företaget vill expandera måste det finnas strategier för detta. Företaget behöver bland annat planera för på vilket sätt företaget kan växa; ska det ske organiskt, genom förvärv av en annan verksamhet eller kanske genom att bredda utbudet och nå nya marknader genom helt nya verksamhetsgrenar? Vad har expansionen för tidsram och hur ska organisationen se ut? Företaget måste även säkerställa att det finns tillräcklig finansiering för de investeringar som behövs för expansionen. Kan expansionen genomföras med egen kassa eller behöver företaget uppta krediter eller söka någon annan typ av extern finansiering? Företag som expanderar kraftigt på kort sikt kan ibland drabbas av likviditetsproblem och det är därför viktigt att företaget gör en prognos för sin ekonomi och sitt kassaflöde. Företaget kan förslagsvis låta en likviditetsbudget ligga till grund för planeringen. Om du vill lära dig mer om hur du upprättar en likviditetsbudget kan du fortsätta läsa här.

Affärsutveckling i kristider

Om företaget drabbas av allvarliga ekonomiska problem kan verksamheten snabbt behöva ställas om. Företaget behöver en effektiv strategi för att vända de ekonomiska problemen och återfå lönsamhet. Ibland krävs flera ingripande åtgärder såsom att avveckla hela verksamhetsgrenar, stänga ner verksamhetsställen, säga upp personal, anställa nya nyckelpersoner, förändra företagets ledning, omförhandla viktiga avtal, marknadsföra sig mot helt nya kundsegment eller lägga om hela produktionen.

Om krisen är allvarlig kan det även bli aktuellt att ansöka om företagsrekonstruktion för att företaget ska få ett lagstadgat betalningsanstånd, skuldnedskrivning samt hjälp av staten att betala de anställdas löner genom statlig lönegaranti. På så vis kan företaget få tid att genomföra förändringsprocessen utan överhängande hot om indrivning och konkurs.

Vi på 180 grader har god erfarenhet av att utveckla och effektivisera verksamheter inom olika branscher, oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Boka ett möte med oss här.

Läs gärna mer om hur vi jobbar med affärsutveckling här.

 

 

 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.