Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Finansiering Affärsutveckling Företagande

Finansieringsformer för  företag

Konferens (11 av 17) (1)

Hur kan man finansiera företag?

Företag kan finansieras på olika sätt.  Vi introducerar de olika finansieringsformer från företagslån till riskkapital och factoring. 

Olika finansieringsformer

När ditt företag behöver finansiering, är det alltid viktigt att börja med att identifiera kapitalbehovet och vilken finansieringsform som passar kapitalbehovet bäst. Med andra ord ska företaget ha en tydlig bild över hur mycket pengar som behövs och till vad. Kapitalbehovet kommer i sin tur vägleda företaget till rätt val av finansiering.

Fikarum (8 av 15)-Redigera

Företagslån

Ett företagslån är ett banklån med syfte att finansiera större investeringar utan att behöva utbyta aktier. Vad företaget kan låna beror på företagets omsättning, betalningsförmåga och vad lånet ska användas till. Återbetalningen på företagslån varierar oftast mellan 24 och 60 månader.

Ett företagslån kompletterar oftast bolagets egna befintliga kapital vid större investeringar. Vid banklån är det alltid viktigt att läsa villkoren och jämföra olika lån så att företaget hittar just det lånet och räntealternativet som passar verksamheten och kapitalbehovet bäst.

Det är vanligt att företagslån kombineras med någon form av säkerhet. I vissa fall tar långivaren en företagsinteckning som är en säkerhet som företaget kan tillhandahålla. En annan vanlig säkerhetsform är personlig borgen för den som är ställföreträdare i företaget. Ett borgensåtagande är inte en säkerhet från företaget, vilket kan leda till att borgensmannen blir betalningsansvarig om företaget inte kan betala av någon orsak. 

Riskkapital

Riskkapital, eller riskkapitalinvesteringar, betyder att en finansiär köper en del av bolagets aktier och beloppet används för att finansiera verksamheten. Vid riskkapitalinvesteringar tar oftast finansieraren en aktiv roll i företagets styrning, och att hitta den rätta finansiären har sina fördelar.

Riskkapital är oberoende på vilket fas företaget befinner sig i – vid tidigt skede kallas riskkapital för såddkapital, men företag kan också få riskkapital vid senare skede. Riskkapital är mest relevant för företag med hög tillväxtpotential, för att investeraren oftast vill sälja sitt innehav efter en viss tid. Du som entreprenör måste också kunna värdera bolaget, tillväxtpotentialen och risken rätt. Vid tidigare skede är risken betydligt mycket högre, vilket i sin tur leder till att företaget värderas lägre. Är potentialen hög, kommer bolaget värderas högre på grund av de positiva framtidsförväntningarna.

En av fördelarna med riskkapital är att investeraren inte bara kommer in med kapital, utan också med erfarenhet och nätverk. Forskning visar att småföretag borde lägga fokus på att hitta investerare som matchar bolagets värderingar och långsiktiga planer för att kunna dra nytta av bolagets potential. Med en investerare som passa bolaget kan verksamheten hitta båda nya samarbetspartners, men också kunder och en långsiktig riktning.

Ett sätt att hitta finansiering är att kontakta olika företagsinkubatorer eller att skapa nätverk genom att delta i olika företagstävlingar, till exempel Venture Cup.

 

Nobis beskuren

Factoring

När företaget redan har skapat försäljning, men fortfarande har svårt att bygga kassa, kan factoring vara ett alternativ. Factoring är ett snabbväxande och populärt sätt att finansiera företagets vardag, och factoring innebär att företaget säljer sina kundfordringar (fakturorna) till en bank eller finansbolag omgående. I praktiken betyder det att företaget får sina fakturor betalda direkt, i stället för att behöva vänta tills fakturorna förfaller till betalning. Factoring skapar också trygghet i form av att obetalda fakturor hanteras av finansieringsbolag, vilket försäkrar din inkomst ifall dina kunder inte skulle betala i tid.

Factoringavgifter varierar oftast mellan 0,5% och 3% av försäljningen, så om företaget redan har låga marginaler kan en annan finansieringsform passa bättre. I början av factoring kan dock företaget sälja alla sina kundfordringar på en gång, vilket gör ett högre belopp av kapital tillgängligt.  

Alternativa sätt

Ibland är inte de mest traditionella finansieringslösningarna mest attraktivt för företaget, då kan till exempel crowdfunding vara en lösning. Crowdfunding betyder att en större grupp människor investerar en liten summa som tillsammans blir ett högre belopp. Crowdfunding sker oftast genom olika webbsidor och plattformar som till exempel Kickstarter eller Fundedbyme.

Sammanfattning

Vid finansiering ska bolaget alltid vara noggrann med villkoren och de olika kostnader som lånen eller investeringar har. Även om vissa finansieringsformer kan vara billigare, betyder det inte att de passar just ditt företags kapitalbehov.

 

Vi på 180 grader har en lång erfarenhet av att hjälpa små- och medelstora företag att vända obestånd till tillväxt.

Läs mer om hur vi arbetar med företagsrådgivning och tillväxt här.

Har du några funderingar, tveka inte att kontakta oss!

Kombinerad logga (7)
 

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.