Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagande

Vad är en affärsmodell?

En affärsmodell syftar till att identifiera och beskriva hur ditt företag fungerar, och hjälper dig att leverera den bästa produkten till dina kunder på ett lönsamt sätt. I detta blogginlägg går vi igenom hur du kan visualisera ditt företags affärsmodell.

Att skapa ett värdeerbjudande

Affärsmodellen förklarar hur din verksamhet skapar värde till den målgrupp som utgör dina kunder genom att beskriva företagets erbjudande, kundsegment, aktiviteter, kostnader och intäkter. Genom att sätta ord på oftast komplexa och parallella processer i din verksamhet, tydliggör affärsmodellen vad ditt företag ska göra, och hur verksamhetens olika delar bidrar till företagets affärer och till det som kallas för företagets värdeerbjudande. Affärsmodellen kan användas för att analysera och optimera din nuvarande verksamhet, men även för att utveckla nya affärsidéer. 

Hur ser din affärsmodell ut?

Affärsmodellen kan initialt delas in i fyra områden som tillsammans beskriver din verksamhet i sin helhet:  företagets kunder, värdet som företagets produkt eller tjänst har för kunderna, aktiviteter och infrastrukturen som behövs för att leverera värdet till kunderna, samt kostnader och intäkter som genereras i din verksamhet.

Värdeerbjudandet är utgångspunkten i din affärsmodell. Värdeerbjudandet beskriver din produkt eller tjänst och värdet som erbjuds dina kunder. Om du säljer elverktyg är värdet av ditt erbjudande inte själva produkterna du säljer, utan värdet är den tid och arbetsinsats som besparas dina kunder när de bygger sina hus med dina effektiva verktyg. I affärsmodellen används värdeerbjudandet som en referenspunkt, och alla andra delar i din affärsmodell ska bidra till värdeerbjudandet.

Kunddelen i din affärsmodell beskriver och definierar vilka som är dina viktigaste kunder och hur din relation med dem ser ut. Vem eller vilka erbjuds värdet, och vilka kunder uppskattar företagets produkt eller tjänst mest? Du behöver inte beskriva varje enskild kund, utan kan dela in kunderna i målgrupper; vilka kundgrupper köper oftast från dig och vilka är mest lönsamma för företaget?

Aktiviteter beskriver de aktiviteter som krävs för att leverera värde till de kunder som du har identifierat. Dessutom beskriver aktiviteterna också dina nyckelpartners aktiviteter i den del de är nödvändiga för att du ska kunna leverera värde till dina kunder. I aktivitetsdelen ska du alltså koppla ihop värdeerbjudandet och kunden genom att beskriva hur du levererar värdet. Identifiera och beskriv även företagets viktigaste resurser, till exempel företagets anställda, webbsidan eller maskiner, som med hjälp av övriga aktiviteter bidrar till företagets värdeerbjudande.

Inkomstkällorna och kostnadsstrukturen i din verksamhet beskriver kostnader och intäkter i ditt företag.

Visualisera affärsmodellen

Affärsmodellen kan visualiseras på en mer detaljerad nivå med hjälp av en Business Model Canvas. I en Business Model Canvas delas de fyra områdena som vi beskrivit ovan in i mindre block. Du kan ladda ned en mall för att visualisera affärsmodellen här.

Totalt består affärsmodellen i en Business Model Canvas av nio delar, som alla bidrar till en välfungerande verksamhet och ger dig en djupare förståelse för vad som skapar värde till dina kunder och vad som inte gör det.

Värdeerbjudandet

  • Värdeerbjudande – Vad erbjuder du? Vad är värdet för din produkt eller tjänst för dina kunder?

Kunden

  • Kundsegment – Vilka är dina viktigaste kundgrupper?
  • Kundrelationer – Vilken typ av relation har du med dina kunder?
  • Kanaler – Hur når du dina kunder? Var och hur sker försäljningen? Vilken kanal använder du för marknadsföringen av din produkt?

Aktiviteter

  • Nyckelaktiviteter – Vilka aktiviteter behöver du för att uppfylla värdeerbjudandet, bygga och underhålla kundrelationer, nå kunder med dina kanaler och få intäkter?
  • Nyckelresurser – Vilka nyckelresurser behöver du för att erbjuda din produkt eller tjänst?
  • Nyckelpartners – Vilka är dina nyckelpartners? Vilka aktiviteter gör dina nyckelpartners för dig?

Kostnader och intäkter

  • Kostnader – Hur ser din kostnadsstruktur ut? Vilka är de absolut viktigaste kostnaderna för att leverera din produkt eller tjänst?
  • Intäkter – Vilka är dina intäktskällor? Hur och när betalar dina kunder? Hur och när vill dina kunder betala?

Strategi och utveckling

Efter att du har upprättat en affärsmodell kan du på ett tydligt sätt se vilka som är dina viktigaste kunder och vilka aktiviteter som bidrar mest till din verksamhet. Du vet även vad i verksamheten som kostar mest och vilka kunder som är mest lönsamma. Genom de insikter du har fått av affärsmodellen kan du avgöra vad som behöver förbättras, vad du bör fokusera mer på och vilka delar som redan idag fungerar tillfredställande.

Vi på 180 grader har god erfarenhet av att utveckla och effektivisera verksamheter inom olika branscher, oavsett fas verksamheten befinner sig i. Boka ett kostnadsfritt möte med oss här.

Du kan även läsa mer om hur vi arbetar med vår tjänst Affärsutveckling här.

Kom igång direkt  Använd vår mall för affärsplan

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.