Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagande

Regeringens åtgärdspaket med anledning av Covid-19

Covid-19 har lett till en allvarlig ekonomisk kris i Sverige. I detta inlägg redogörs för några av de åtgärder som regeringen har presenterat för att hjälpa företag genom krisen.

I takt med spridningen av Covid-19 och den gradvisa nedstängningen av samhället har Sveriges ekonomi väsentligen försämrats. Detta märks inte minst genom minskad försäljning, brist på råvaror och uppsägning samt permittering av personal. Det kommer att krävas mycket stora stimulanser från staten för att rädda framförallt små- och medelstora företag, vilka står för de flesta av Sveriges arbetstillfällen. Regeringen har gradvis presenterat allt fler åtgärder för att försöka dämpa effekterna av den ekonomiska krisen som följt i Covid-19:s spår. 

I många fall är de nya åtgärderna tyvärr inte tillräckliga för att rädda krisande företag.  Flera av åtgärderna är emellertid möjliga att kombinera med en företagsrekonstruktion och på så vis rädda krisande företag. Nedan går vi igenom möjliga åtgärder närmare.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter

Regeringen har erbjudit sänkt arbetsgivaravgift och allmän löneavgift under perioden mars till och med juni 2020. Detta innebär att företagen enbart betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Sänkningen gäller för upp till 30 anställda per företag och för löner upp till 25 000 kronor per anställd och månad. För löner överskjutande 25 000 kronor betalas normala arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift avseende den överskjutande delen. Ansökan om sänkta arbetsgivaravgifter görs direkt i arbetsgivardeklarationen genom att kryssa i rutan 062.

För mer information från Skatteverket, klicka här.

Nedsättning av lokalhyra

Regeringen har föreslagit en riktad insats för företag inom särskilt utsatta branscher, till exempel hotell- och restaurangbranschen samt handeln. Det är hyresgästen och hyresvärden som själva ska komma överens om hyresnedsättningen. Hyresvärden kan därefter ansöka om kompensation för det nedsatta beloppet med högst 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Avtalet om hyresnedsättning ska slutas innan den 30 juni 2020. Länsstyrelsen kan kompensera hyresvärden för hyresnedsättning under perioden 1 april till 30 juni 2020.

För mer information från Länsstyrelsen, klicka här.

Statlig lånegaranti

Tidigt i krisen erbjöd Riksbanken svenska banker att låna 500 miljarder kronor i syfte att stimulera utlåningen till små- och medelstora företag. Eftersom bankerna alltid måste göra en sedvanlig kreditprövning saknas emellertid möjligheten för många företag att ta del av stödlånen på grund av att de tillfälligt saknar återbetalningsförmåga. För att ytterligare främja utlåningen har regeringen därför även lämnat förslag om att dela kreditrisken med bankerna. Förslaget innebär i korthet att staten garanterar 70 procent av lånen till drabbade företag med ett tak på 75 miljoner kronor.

För närmare information om den statliga lånegarantin hänvisas till regeringens pressmeddelande samt till din bankkontakt.

Anstånd med skatteinbetalningar

För att underlätta för företag med tillfälliga likviditetsproblem har regeringen ökat Skatteverket möjligheter att bevilja längre anstånd med betalning av vissa skatter och avgifter än vad som normalt är möjligt. Vanligtvis medges anstånd i endast en till två månader, men nu kan anstånd medges med upp till fyra månader och med möjlighet till ytterligare förlängning. Vidare har regeringen möjliggjort så kallade tillfälliga anstånd, vilka innebär att betalningen av skatter och avgifter kan skjutas upp i ett års tid. Tillfälliga anstånd kan enbart avse skatter och avgifter som redovisas för månaderna januari till september 2020.

Ansökan om anstånd och tillfälligt anstånd sker hos Skatteverket. Observera att på båda anståndstyperna löper en kostnadsränta. Vid tillfälliga anstånd tillkommer även en avgift.

För att läsa Skatteverkets information och ansöka om anstånd, klicka här.

Tänk på att åtgärderna med anledning av Covid-19 kan komma att förändras löpande. Det betyder att informationen ovan snabbt kan bli inaktuell. För löpande uppdateringar hänvisas till regeringens och respektive myndighets hemsidor.

För mer information om vilka åtgärder som lämpliga för ditt företag, kontakta oss.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.