Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Kompetenta rekonstruktörer ger lyckade rekonstruktioner

Många undrar hur stor sannolikhet en företagsrekonstruktion har att lyckas. I detta blogginlägg ger vi vår syn på den nu mycket aktuella frågan; hur kan rekonstruktionsförfarandet förbättras?

Statistik över lyckade rekonstruktioner

Under sommaren 2020 släppte Kronofogdemyndigheten, som är tillsynsmyndighet för företagsrekonstruktioner, en rapport i vilken de har sammanställt hur många av de bolag som påbörjade företagsrekonstruktioner under den andra halvåret 2019 som fortfarande är i drift den 31 maj 2020. Rapporten visade att endast ca hälften av företagen alltjämt bedrev verksamhet.

Vi strävar ständigt efter att både vi och branschen ska bli bättre, och i kvalitetsförbättrande syfte följer vi upp vår egen statistik. Vid vår senaste mätning för 2020 kunde vi med glädje konstatera att vi ligger en bra bit över branschsnittet. Det har dock visat sig att andelen lyckade rekonstruktioner skiljer sig markant mellan olika aktörer, där det i extremfallen finns rekonstruktörer som endast lyckas i 3 % av fallen, och diskussioner förs nu om hur kvaliteten på rekonstruktionerna och rekonstruktörernas kompetens kan säkerställas. Det är uppenbart att det finns utrymme för förbättring.

Auktorisation av rekonstruktörer

Enligt vår mening bör det ställas högre formella krav på rekonstruktörer, vilket t.ex. kan ske genom ett auktoriseringsförfarande liknande det som finns för revisorer. Därtill bör möjligheten för domstolar och berörda myndigheter att neka att vissa rekonstruktörer utses, både  förtydligas och vässas.

Rekonstruktören, till skillnad från konkursförvaltaren, behöver navigera i ett företag vars ledning alltjämt är rådig över verksamheten. Verksamheten skall i allt väsentligt fortsätta som vanligt samtidigt som företagsrekonstruktionens moment skall hanteras korrekt och skyndsamt. Företagets samtliga relationer, såväl till anställda som till kunder och leverantörer skall vårdas och upprätthållas. Informationsgivning och tillgänglighet är ofta viktiga ingredienser för att lyckas. En stor del av arbetet utförs normalt av företagets ordinarie funktioner, men dessa behöver förstås en tydlig vägledning i vad som kan och behöver ske.

För att tillgodose dessa behov så är det av yttersta vikt att den som utses till rekonstruktör har den tekniska kunskapen och utbildningen som uppdraget kräver. Eftersom processen och rekonstruktörens roll innebär ett kontinuerligt tillämpande av en hel del speciallagstiftning och relativt otillgängliga prejudikat så bör, förutom en grundläggande juridisk skolning, även dokumentation på specialutbildning inom företagsrekonstruktion krävas av den som utses till rekonstruktör. Saknas dessa kunskaper är det nämligen stor risk att rekonstruktionen misslyckas, och att företaget och dess intressenter lider skada.

Förbättrad tillgänglighet

Många företag väntar alltför länge innan de söker rekonstruktion, vilket kan innebära att förutsättningarna för att lyckas försämras. Av allt att döma behöver institutet företagsrekonstruktion mer uppmärksamhet, och företag bör i ett tidigt skede få kännedom om hur de kan få hjälp att hantera begynnande ekonomiska svårigheter. Detta kan bland annat ske genom marknadsföring från rekonstruktörer och informationsspridning via myndigheter och andra berörda aktörer. Sund konkurrens på marknaden kan även leda till prispress och förädling av den tjänst som marknadsförs, vilket är gynnsamt för konsumenterna, d.v.s. företagen. I händerna på en kompetent rekonstruktör är företagsrekonstruktion ett mycket effektivt verktyg som stöd i ett förändringsarbete eller i en turnaroundprocess i såväl små som stora företag. Ibland är det till och med helt nödvändigt för att undvika en värdeförstörande konkurs.

Kontakta oss gärna!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.