Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Skuldnedskrivning Företagande

Företagsrekonstruktion och stödpaket?

För vissa företag har stödpaketen inte varit tillräckliga för att hantera effekterna av pandemin, eller så har företagen inte kvalificerat sig för stöden. Det kan i dessa fall vara lämpligt att titta närmare på rekonstruktionsförfarandet. Om du vill läsa mer om vad en företagsrekonstruktion innebär kan du läsa mer i våra tidigare blogginlägg. Nedan går vi igenom hur de olika stöden förhåller sig till en företagsrekonstruktion.

Stöd och rekonstruktion

Det finns inga hinder mot att använda stödpaketen för att därefter ansöka om företagsrekonstruktion. Flera av stöden kan även användas under en pågående rekonstruktion, med vissa undantag:

  • Du kan nyttja korttidspermittering under en rekonstruktion om du ansöker om permitteringen innan du ansöker om rekonstruktion. Vid ansökan om korttidspermittering får bolaget inte vara på obestånd, vilket bolaget kan antas vara i en rekonstruktion. Bolaget kan fullgöra permitteringen under en pågående rekonstruktion, men enligt Tillväxtverkets bedömning kan permittering inte utnyttjas samtidigt som de anställda får statlig lönegaranti.
  • Omställningsstöd kan inte betalas ut till bolag i företagsrekonstruktion eller bolag som i övrigt har ekonomiska svårigheter. Prövningen sker vid ansökan.

Vilka är fördelarna med en rekonstruktion?

Anstånd med alla betalningar

I en rekonstruktion får bolaget anstånd med samtliga betalningar avseende skulder som uppkommit innan rekonstruktionen, alltså inte enbart anstånd med skatten. Anståndet omfattar utöver skatten t.ex. både leverantörsskulder och lån. Anståndet gäller hela rekonstruktionen. En rekonstruktion kan pågå i upp till ett år, men det vanligaste är att rekonstruktioner pågår ca sex månader. 

Skuldnedskrivningar och avbetalningsplaner

Om rekonstruktionen är lyckad avslutas den ofta med ett ackord. Ackordet kan innebära att skulderna skrivs ner med upp till  75 %. Vidare kan man även få till en avbetalningsplan på upp till ett år. Som framgår ovan kan bolagen därmed ha anstånd med betalning i upp till två år om rekonstruktionen pågår ett år och betalning erläggs ett år efter att den avslutats. Det är dock vanligast att betalning erläggs tidigare än så.

Den del av skulderna som skrivs ner ska bokas upp som en ackordsvinst. Ackordsvinster ska kvittas mot tidigare underskott och kan därför hjälpa till att stärka det egna kapitalet. Om det egna kapitalet är förbrukat kan ackordsvinster därför återställa kapitalet helt eller delvis.

Lönegaranti

Under rekonstruktionens första tid kan de anställda i bolaget få sina löner betalda genom statlig lönegaranti. Lönegarantin täcker intjänad lön för tre månader innan rekonstruktionen och en månad in i rekonstruktionen. Detta är ett lån för bruttolön som ger en ordentlig likviditetslättnad för bolag med många anställda. Staten betalar arbetsgivaravgifterna under lönegarantitiden. Om rekonstruktionen avslutas med ackord så kan även en del av lönegarantin skrivas ner. Lönegarantin kan även ersätta uppsägningslöner och semesterfordringar i vissa fall.

Tid att genomföra förändringar

Rekonstruktioner går ut på att rädda bolag från konkurs och att bolagen åter ska nå lönsamhet. Genom rekonstruktionens betalförbud får man tid och möjlighet att genomföra resultatförbättrande förändringar i verksamheten. Genom den möjligheten kan bolagen snabbare komma på fötter och sedan gå ur rekonstruktionen med låg skuldsättning och goda framtidsutsikter. Bolaget får även kvalificerad rådgivning från en rekonstruktör med kompetens inom juridik, ekonomi och företagsledning.

 Vi har många års erfarenhet av rekonstruktioner och företagande. Kontakta oss gärna!

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.