Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Lyckade rekonstruktioner

Framgångsrik rekonstruktion: Diemonde AB

Pandemin som spreds över världen under 2020 slog hårt mot många branscher, vilket det Stockholmsbaserad modeföretaget Diemonde fick erfara. När restriktionerna infördes befann sig bolaget i slutfasen av etableringen av dotterbolaget FUGEETEX, och eftersom projektet krävt betydande investeringar var bolaget i ett känsligt ekonomiskt läge. Med hjälp av rekonstruktionen kunde den akuta likviditetsbristen stävjas, och den prisvinnande verksamheten drivs nu vidare med god lönsamhet.

Stark drivkraft och socialt ansvar

Vi tar det från början; under uppväxten i Örebro bestämde sig Diemondes grundare Angelo da Silveira för att slå sig in i modebranschen. Han saknade branschkunskap och kontakter, men drevs istället av en stark passion och en vision som var, och är, att göra modebranschen mer hållbar och inkluderande.  

 

“Diemonde is a mindset; Carried by the brave and inspired by the limitless. Worn by those who believe in creating their own story.”

 

 

År 2015 lanserade han sitt eget varumärke på temat ”street meets tailoring”, det vill säga streetwear med en minimalistisk och tidlös design. Under Angelos ledning har Diemonde gått från att vara en liten start-up till att bli ett av de mest uppmärksammade modeföretagen i Sverige när det gäller hållbar produktion, mångfald och socialt ansvar. Verksamheten ligger helt rätt i tiden med en design som är unisex och kan bäras av alla människor oavsett kön och ålder.

Lokal och hållbar produktion

Merparten av produktionen sker numera lokalt i dotterbolaget FUGEETEX klädfabrik i Laxå, och säljs därefter via Diemondes egen e-handel samt via flera återförsäljare i Sverige och utomlands. Genom att förlägga produktionen till en mindre ort i Sverige har de båda bolagen skapat nya arbetstillfällen för boende i närområdet. Därtill garanteras arbetsvillkoren för de anställda, vilket kan vara svårare om produktionen sker utomlands. Visionen om att göra modebranschen mer inkluderande för alla, oavsett ursprung, återspeglas i personalstyrkan där flera utrikesfödda personer har kunnat erbjudas arbete. Den lokala produktionen innebär också att miljöpåverkan begränsas, samtidigt som den ger ekonomiska fördelar för bolagen. Eftersom kläderna produceras on-demand istället för att importeras och lagerhållas kan överproduktion, onödig lagerhållning och miljöbelastande transporter undvikas.  

Rekonstruktionen

Under år 2019 och 2020 tog etableringen av dotterbolaget FUGEETEX både tid och kapital i anspråk. Planen var urpsrungligen att FUGEETEX och dess klädfabrik skulle finansieras via Diemondes kassaflöden till dess att den egna produktionen kommit igång, men på grund av pandemin försämrades försäljningen i Diemonde kraftigt och oväntat. I ett försök att hantera sviktande försäljningssiffror i fysiska butiker beslutade nämligen flera av Diemondes återförsäljare hastigt om inköpsstopp, vilket i sin tur ledde till besvärande likviditetsproblem för Diemonde, och därmed även för FUGEETEX. I januari 2021 tog Angelo därför kontakt med 180 grader för att få hjälp att komma tillrätta med bolagets ekonomi och hantera den akuta likviditetsbristen.

Jag förordnades som rekonstruktör av Stockholms tingsrätt och tillsammans med bolaget upprättades en plan för hur verksamheten skulle kunna drivas vidare med lönsamhet och stabil likviditet, trots den pågående pandemin. De åtgärder som vidtogs möjliggjorde för Diemonde att slutföra etableringen av FUGEETEX, och produktionen tog därefter fart i de båda bolagen. FUGEETEX, som producerar åt Diemonde såväl som åt externa modeföretag, inledde bland annat ett pilotprojekt tillsammans med H&M re:make och Gina Tricot innebärande att klädfabriken utförde reparationer och rekonstruktioner av returer och restlager som en del i modebranschens hållbarhetsarbete.

När verksamheten i FUGEETEX kommit igång och stod på egna ben kunde Diemonde förlägga mer tid och kapital i det egna varumärket. Bolaget genomförde bland annat flertalet affärsdrivande åtgärder så som att utveckla sin e-handelsplattform. Därtill ingick bolaget flera nya och lönsamma återförsäljaravtal med återförsäljare runt om i världen. Genom en investerare kunde Diemonde även säkerställa externt kapital. Kapitaltillskottet, i kombination med ökad försäljning och förbättrade kassaflöden, medförde att vi efter några månader kunde konstatera att bolagets ekonomi hade återhämtat sig. 

Det är vanligt förekommande att rekonstruktioner avslutas med skuldnedskrivningar, men i Diemondes fall föll rekonstruktionen så väl ut att samtliga fordringsägare kunde få fullt betalt. Rekonstruktionen innebar därmed att vi räddade arbetstillfällen och ekonomiska värden genom att säkra den fortsatta driften, samtidigt som vi skyddade bolagets fordringsägare från kundförluster. Att processen blev så framgångsrik berodde huvudsakligen på det intensiva arbete som bolagens ledning och medarbetare utförde, men det spelade även in att dialogen med leverantörer och fordringsägare var genomgående god.

Prisvinnande verksamhet

Jag imponeras av den drivkraft och kreativitet som Angelo och övriga medarbetare besitter och visade prov på under rekonstruktionsprocessen. Som rekonstruktör är jag tacksam över det förtroende jag har fått från bolaget och dess borgenärer. Framtiden ser ljus ut för både Diemonde och FUGEETEX, och de båda bolagen får omfattande exponering i branschpressen för sin innovativa och inkluderande affärsmodell.

Bolagen har på sista tiden mottagit flera priser och utmärkelser, och har bland annat utsetts till fanbärare av Swedish Design Movement, ett statsfinansierat projekt vars syfte är att framhålla Sverige som ett föregångsland i hållbar design och därtill stärka den svenska exporten av hållbara produkter och tjänster.

Under den nyligen avslutade Stockholm Fashion Week vann Diemonde utmärkelsen New Talent Award med motiveringen:

”för kreativitet och nytänkande, och för nya perspektiv och inkludering i svenskt mode och kultur. Med en unisex, street style möter skandinavisk avskalad design, en plattform för samarbeten och stöd för unga kreatörer, och Fugeetex; deras egen svenska fabrik där flyktingar med kunskaper inom sömnad och produktion, från länder som Afghanistan och Syrien får anställning och en chans att snabbt komma in i arbetslivet.”

Vi på 180 grader önskar Diemonde och FUGEETEX fortsatta framgångar!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.