Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Affärsutveckling

Vad är en konkurrentanalys?

Det är viktigt att hålla koll på sina konkurrenter för att säkra företagets överlevnad och för att verksamheten ska kunna utvecklas och förbli konkurrenskraftig. I detta blogginlägg går vi igenom hur en konkurrentanalys går till.

 Hur går det till?

Det första steget i en konkurrentanalys är att identifiera vilka aktörer som finns i din bransch och på din marknad. Konkurrenterna som ska vara med i analysen ska vara jämförelsebara med ditt företag genom att till exempel ha ett liknande kunderbjudande, rikta sig mot samma kundsegment, eller arbeta I samma geografiska område som ditt företag. Ett snabbt sätt att ta reda på vilka aktörer som förekommer i din bransch är att googla olika nyckelord som du anser beskriver din verksamhet.

Efter att du har tagit fram en lista på tänkbara konkurrenter kan du börja analysera dem. Vilka punkter du ska fokusera på beror på i vilken bransch du verkar, men de mest relevanta frågorna brukar vara hur stora konkurrenterna är, vad deras mål är och vilka strategier de har för att nå målen, samt vilket eller vilka kundsegment de riktar sig mot. Vill du ta analysen ett steg till kan du också analysera konkurrenternas styrkor och svagheter.

Med storlek åsyftas hur stor marknadsandel respektive konkurrent har. Marknadsandelar kan mätas på olika sätt; det vanligaste är att mäta omsättning eller antal kunder jämfört med hela branschen. Om hela branschen omsätter 100 miljoner och ditt företag omsätter 10 miljoner, är din marknadsandel 10 %. Att utgå från marknadsandelar gör att du kan lokalisera ditt företag på marknaden storleksmässigt. Hur strategier för utveckling utformas är ofta beroende av om ditt företag redan är störst (marknadsledande), i mittensegmentet eller om du är en ny och liten marknadsutmanare.

Utmana konkurrenterna

Om din närmsta konkurrent har som mål att bli marknadsledare betyder det att konkurrenten vill försöka ta marknadsandelar från andra genom en offensiv tillväxtstrategi. Genom att basera din strategi på den kunskap du nu har om konkurrenten, kan du utnyttja situationen till din fördel och skapa konkurrensfördelar för ditt bolag.

Dina konkurrenters strategier gör det även möjligt för dig att analysera deras styrkor och svagheter. Styrkor och svagheter är en sammanfattning av de faktorer i ett företag som utgör för- eller nackdelar i förhållande till marknaden, som till exempel priset eller vilken kvalitet konkurrenten har på sin service. Genom analysen får du en tydlig bild över vilka faktorer som är fördelaktiga på just din marknad, och vilka faktorer som bör undvikas, och du kan utveckla din egen strategi för att vinna framgång över dina konkurrenter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är konkurrentanalysen ett användbart verktyg som ger ditt företag viktig kunskap om sina främsta konkurrenter. Det gör att du kan bemöta konkurrensen genom utveckling av dina egna produkter och tjänster, för att ständigt ligga i framkant i din bransch. Konkurrentanalysen är dynamisk och bör genomföras med jämna mellanrum så att du kan följa upp dina konkurrenters långsiktiga utveckling.

Har du frågor kring hur du kan utveckla och utnyttja dina konkurrensfördelar, tveka inte att kontakta oss.

Läs mer om vår tjänst Affärsutveckling här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.