Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Lyckade rekonstruktioner

Framgångsrik rekonstruktion: CYBER Security 1 AB

CYBER Security 1 AB (publ) genomgick nyligen en rekonstruktion efter beslut av Stockholms tingsrätt. I december 2020 förordnades jag som rekonstruktör.

Rekonstruktionen

CYBER Security 1 AB (publ) tillhandahåller lösningar för cybersäkerhet och ingår i en koncern som är noterad på Nasdaq First North Growth Market. År 2020 uppgick bolagets omsättning till 27,36 miljoner euro, men verksamheten gick med förlust och var skuldbelastad. En rekonstruktion var därför nödvändig för att säkra den fortsatta driften.

Tillsammans med bolaget upprättades och verkställdes en omfattande åtgärdsplan som bland annat syftade till att effektivisera verksamhetens processer och skapa nya och högre intäktsflöden.

Skuldbördan hanterades genom ett offentligt ackord, där bolaget tilläts skriva bort skulder till ett belopp om 14 176 378 euro. Ackordet vann laga kraft den 28 juni 2021.

Övertecknad nyemission

Den 23 juli 2021 meddelade bolaget att en nyemission som offentliggjorts den 27 juni 2021 hade tecknats med 259 procent. Nyemissionen innebär att bolaget erhåller cirka 1,774 miljoner euro före emissionskostnader.

Positiv halvårsrapport 2021

Halvårsrapporten för 2021 som släpptes i slutet av augusti visar glädjande siffror. De totala driftskostnaderna har minskat med 32 % jämfört med motsvarande period 2020, och har gått från 6,1 miljoner euro till 4,1 miljoner euro.

Intäkterna uppgår under den aktuella perioden till 16,05 miljoner euro och bolaget gör en EBITDA-vinst på 387 000 euro, vilket kan jämföras med den förlust på -1,9 miljoner euro som framgick av halvårsrapporten för första halvåret 2020.

Syftet med rekonstruktionen uppnått

Bolagets rekonstruktionsarbete var effektivt och målinriktat och samarbetet präglades av ett högt tempo. Som rekonstruktör så är det förstås mycket tillfredställande att få vara en del av det fina resultat som rekonstruktionen gav, både för bolaget och dess aktieägare. Rekonstruktionen har gett förväntad effekt och bolagets ledning ser mycket positivt på framtiden. 

Läs mer om hur vi arbetar med vår tjänst Svensk Företagsrekonstruktion här.

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.