Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion Ackord Företagande

Vad ska bokföringsansvariga göra när kunden är i rekonstruktion?

Under en företagsrekonstruktion sköts det mesta av företagets bokföring precis som vanligt. Företagets ställföreträdare behåller sin firmateckningsrätt och har kvar sitt ansvar för företagets bokföring. Du som sköter företagets bokföring är en nyckelspelare i rekonstruktionen eftersom du sitter på mycket information om hur företaget mår. Nedan kan du läsa om de vanligaste frågorna och även ladda ner vår detaljerade broschyr "Rekonstruktionsguiden för bokföringsansvariga".

Samtidigt som mycket är som vanligt är det klart att det dyker upp många nya moment som inte är vardagsmat för de flesta bokföringsansvariga. De vanligaste frågeställningarna inkluderar hantering av leverantörsbetalningar, lönegaranti och bokföring av ackordsvinst.

Hantering av leverantörsbetalningar

Under rekonstruktionen råder betalningsförbud för allting som levererats till rekonstruktionsföretaget men som inte betalats före tingsrättens beslut om rekonstruktion. Eftersom det är leveransdatum, inte fakturadatum, som avgör vad som ska betalas innebär det att vissa fall ska fakturor betalas delvis. Det gäller när en faktura avser en leverans som skett löpande under en period som börjar före ansökan och slutar efter ansökan. Ett exempel är lokalhyra. I sådana fall proportioneras fakturan på tid före respektive efter ansökan och den del som får betalas erläggs av företaget till leverantören. 

Bokföring och deklaration av lönegaranti

När lönegarantin ska bokföras är beslutet som är underlag. Vanligtvis bokförs den med bruttobelopp på ett tidigare oanvänt konto för personalkostnader och motkonteras mot ett ledigt skuldkonto för korta skulder. Eftersom Skatteförfarandelagen är utformad så att det är den som betalar ut lön som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter är det Länsstyrelsen som är skyldig att göra det för lönegarantin. Företaget ska inte deklarera arbetsgivaravgifter på lönegarantin. Lönerna ska heller inte redovisas på företagets individuppgifter.

Bokföring av ackordsvinst

När tingsrättens beslut om offentligt ackord vunnit laga kraft, eller ett erbjudande om underhandsackord har accepterats av samtliga borgenärer, kan ackordsvinsten bokföras. Bokföringen bör ske i samråd med företagets revisor där sådan finns. Ackordsvinsten påverkar inte företagets momsredovisning och den är vanligtvis skattefri. Ackordsvinsten ska dock kvittas mot underskott från tidigare år om sådant finns.

Läs mer om detta och många fler vanliga frågeställningar i vår rekonstruktionsguide för bokföringsansvariga.

rekonstruktionsguiden-for-bokforingsansvariga

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.