Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad är ett borgenärssammanträde?

Borgenärssammanträde

Ett borgenärssammanträde är ett sammanträde som äger rum i tingsrätten cirka tre veckor efter att tingsrätten fattat beslut om att ett bolag ska inleda företagsrekonstruktion. På sammanträdet, eller kort därefter, prövar rätten frågan om syftet med rekonstruktionen kan förväntas uppnås och om rekonstruktionen ska få fortsätta under den första tremånadersperioden. Man kan säga att tingsrättens första beslut om rekonstruktion, som fattas baserat på ansökan, är preliminärt till dess att borgenärssammanträdet har hållits.

Underrättelse om rekonstruktion

Alla rekonstruktionsbolagets fordringsägare blir formellt inbjudna att närvara på sammanträdet. Inbjudan sker genom att rekonstruktören skickar ut en underrättelse om rekonstruktionen med post till alla fordringsägarna. I underrättelsen ingår en liknande beskrivning som vid ansökan om rekonstruktion, planen för vilka åtgärder som ska vidtas, räkenskapsinformation och en lista med samtliga kända fordringsägare. Efter att underrättelsen har skickats ut har fordringsägarna möjlighet att höra av sig till rekonstruktören med eventuella frågor. Vissa väljer att höra av sig i förväg istället för att komma på sammanträdet.

Vi på Svensk Företagsrekonstruktion brukar oftast rekommendera att du som är ställföreträdare för ett bolag i företagsrekonstruktion själv hör av dig till några av dina viktigaste fordringsägare redan innan underrättelsen skickas ut. Det uppskattas ofta av leverantörerna att få höra om rekonstruktionen från den på bolaget som de är vana att jobba med och bäddar för bra framtida relationer.

Förberedelser inför borgenärssammanträdet 

Inför borgenärssammanträdet arbetar vi tillsammans med både bolaget och rekonstruktören för att förbereda vad som ska hända i tingsrätten. Tillsammans med bolaget uppdaterar vi budget och förbereder svar på frågor som vi förväntar oss kommer upp. När det är dags för själva sammanträdet inställer sig rekonstruktören, bolagets ställföreträdare och i de flesta fall vi i den tingsrätt där sammanträdet hålls. En tingsrättsförhandling är som regel offentlig, varför det kan vara så att någon utomstående kommer för att lyssna. Det är inte obligatoriskt för bolagets fordringsägare att närvara, det vanliga är att Skatteverket, banken och någon eller några till närvarar. 

Skatteverket är den fordringsägare som brukar ställa flest frågor till rekonstruktören och till bolagets ställföreträdare. Frågorna brukar oftast handla om rekonstruktionsplanen, rutiner för redovisning och betalning av skatter och om bolagets ekonomi. Syftet är att skapa sig förtroende för att bolaget kan lyckas med rekonstruktionen. Även övriga fordringsägare får chansen att ställa frågor

Beslut om rekonstruktionens fortsättning 

När alla frågor är besvarade får fordringsägarna möjlighet att uttrycka sin åsikt om rekonstruktionen ska få fortsätta. Det är dock inte fråga om något formellt omröstningsförfarande, utan det är tingsrätten som fattar beslut om rekonstruktionens fortsättning, baserat på vad som framkommit under borgenärssammanträdet och vad fordringsägarna säger. Tingsrätten bedömer om det finns förutsättningar för att syftet med rekonstruktionen kan uppnås. Ibland kommer beslutet vid sittande bord, ibland vill rätten överlägga en kort stund eller några dagar. 

Om du har frågor om rekonstruktion eller driver företag och har svårt att betala dina skulder i tid är du välkommen att kontakta oss!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.