Kom igång med rekonstruktionen direkt genom att upprätta en likviditetsbudget

Har ni inte redan en likviditetsbudget är det god tid att upprätta en nu. Det första vi gör för våra kunder är att analysera likviditetsbudgeten för att kunna prognostisera hur de närmaste månaderna kommer att påverka likviditeten och upptäcka eventuella problem i tid.