Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad kan jag som leverantör förvänta mig under en företagsrekonstruktion?

 

Att vara leverantör till ett företag under rekonstruktion kan kännas osäkert. För att minska osäkerheten kommer detta inlägg att reda ut vad du som leverantör kan förvänta dig under rekonstruktionen när det gäller relationen till kundföretaget och möjligheten att erhålla betalning.

En första utgångspunkt är att de ordinarie befattningshavarna i företaget som befinner sig i rekonstruktion behåller sina ordinarie uppgifter och vidhåller beslutskapacitet under förfarandet. Detta innebär att du som leverantör behåller kontakten och avtalsrelationen med kundföretaget som vanligt trots att rekonstruktion pågår. 

Betalning under rekonstruktionen

Under rekonstruktionen får dock inte kundföretaget betala skulder som hänför sig till tiden innan tingsrätten fattade beslut om rekonstruktion eller ställa säkerhet för dessa skulder. Det som är avgörande är när själva leveransen eller tjänsten utfördes, inte fakturadatum. Har du som leverantör levererat varor innan beslutet om rekonstruktion fattades i tingsrätten får därmed inte kundföretaget betala denna leverans under rekonstruktionen. Detta kan kännas tungt, det bör dock understrykas att det i längden kommer att gynna såväl leverantör som kundföretag. Anledningen till att kundföretaget befinner sig i rekonstruktion är att bolaget har betalningssvårigheter. Skulle full betalning krävas direkt skulle företaget riskera konkurs, vilket riskerar att leda till liten (eller ingen) utdelning till leverantörerna. 

När det däremot gäller nya leveranser som kommer efter beslutet måste kundföretaget betala för dessa omgående. Utgångspunkten är således att betalning ska ske i samband med leverans eller utförande, ibland kan dock förskottsbetalning komma på tal. Förskott kan emellertid utgöra en stor ansträngning för företaget som befinner sig i rekonstruktion, därmed förordas direkt betalning framför förskott för att tillförsäkra ett lyckat utfall av rekonstruktionen. Dessa betalningsregler innebär att du som leverantör inte behöver vara orolig för att fullfölja avtal med kundföretaget. Det finns även i vissa fall möjlighet för kundföretaget att ställa säkerhet för framtida betalningsförpliktelser till leverantören för att ytterligare trygga leverantören.

Avtal

När det kommer till redan ingångna avtal gäller att dessa måste fullföljas trots rekonstruktionen. Som leverantör kan du inte säga upp avtal med kundföretaget på grund av betalsvårigheterna som ligger till grund för rekonstruktionen. Skulle kundföretaget inte betala för leveranser och tjänster utförda efter beslutet om rekonstruktion kan du dock häva avtalet. Du behöver därför inte vara orolig för att inte få betalt för jobb utfört under rekonstruktionen. 

Möjlighet till yttrande

Som leverantör med fordringar på kundbolaget vilka uppstått innan beslutet om rekonstruktion har du även möjlighet att vara med på det inledande borgenärssammanträdet. Ni kan även yttra er om eventuella förlängningar av rekonstruktion samt delta i ackordsförhandlingen som ofta sker i slutet av rekonstruktionen. Om dessa delar av processen kan ni läsa i tidigare blogginlägg här på hemsidan. 

Sammanfattningsvis kan sägas att rekonstruktionen är till för att möjliggöra för ett företag att komma på fötterna igen. På så vis ökar möjligheterna till betalning för leverantörer och andra berörda borgenärer. Företag får inte betala gamla skulder under rekonstruktionen, däremot ska nya betalningar ske omgående. Leverantörer måste fullfölja ingångna avtal, men möjlighet till hävande och förskottsbetalning finns. På så vis säkerställs leverantörernas rätt i processen. 

 

Om du vill ha mer information om hur en företagsrekonstruktion går till är du välkommen att kontakta oss!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.