Gå direkt till innehållet

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss. Det enda vi arbetar med är företagsrekonstruktioner, så vi vet med andra ord det allra mesta om vad som gäller. Hoppas vi hörs!

Företagsrekonstruktion

Vad skiljer 180° arbete gentemot rekonstruktörens?

Vem gör vad i en företagsrekonstruktion? Vad skiljer 180 graders arbete från det arbete som rekonstruktören utför?

När vi på 180 grader utför arbete för ett bolag under en företagsrekonstruktion så sker det på uppdrag av bolaget, för bolagets bästa och med syfte att bolaget ska nå så stor framgång i sin verksamhet som möjligt. I grund och botten så handlar det ofta om att hantera en upparbetad skuldbörda och att nå lönsamhet så snart som möjligt.

180 graders roll

En företagsrekonstruktion är ett mycket kraftfullt verktyg för att hantera såväl en akut likviditetssituation som en skuldtyngd balansräkning, men det ställer också vissa krav på verksamheten och de åtgärder som vidtas.

Vi på 180 grader är experter på att analysera ett bolags förutsättningar ur ett juridiskt, ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv och under processen så är vi verksamma med att verkställa den framtagna planen. Ibland sker detta genom stöd och råd till företagets ledning och ibland så sker det av oss, helt beroende på vad ledningen i det aktuella bolaget anser sig vara i behov av.

Det som gör 180 graders kompetens och erfarenhet så unik är att vi kan hantera det affärsmässiga förändringsarbetet inom de ramar och regler som ställs under en företagsrekonstruktion genom kombinationen av jurister och ekonomer.

Rekonstruktörens roll

Rekonstruktörens roll under en företagsrekonstruktion går mer åt att vara en kontrollfunktion, till viss del också en myndighetsroll, som dels övervakar att processen går rätt till men också tillser att borgenärernas intressen inte åsidosätts.

Eftersom rekonstruktörens roll till viss del är att företräda de som det rekonstruerade bolaget har skulder till så är det av stor vikt att bolaget som genomgår en företagsrekonstruktion har rätt stöd under processen och att det stödet kommer från någon som ensidigt kan verka för att rekonstruktionen lyckas genom att det rekonstruerade bolaget uppnår så bra resultat som möjligt. Denna någon är 180 grader.

Om du har vidare frågor angående vår arbetsprocess och hur vi skulle kunna hjälpa ditt bolag är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Få tips & fakta om rekonstruktion direkt i inboxen

Prenumerera så skickar vi ett mail varje gång vi publicerat nya, matnyttiga artiklar.